Så blir du kvitt mögel i huset

Om du hittar mögel i ditt hem är det viktigt att du omgående hittar var möglet växer och åtgärda det. Det bästa är att anlita en expert. Då är sannolikheten att du blir av med möglet stor.

Att ha mögel i huset är farligt. Både din och din familjs hälsa kan vara i fara. Om du har fått mögel mår inte ditt hus bra. Det kan vara så att ventilationen är dålig eller att det finns fuktproblem. Om du har fått mögel i huset kan du gå in på https://www.waterproof-direct.se/ för att få hjälp av proffs. De kan komma hem till dig och göra en mögel- och fuktkontroll. Om det visar sig att det finns mögel i ditt hus kan de hjälpa till med mögelsaneringen. De kan se till att du får en hälsosam inomhusmiljö igen.

Mögelsanera direkt

Det är alltid en bra idé att ta hjälp av experter för att få bort saker som mögel. Eftersom mögel är hälsofarligt är det viktigt att allt mögel från huset avlägsnas. Det kan vara svårt som lekman att lyckas med det. Det finns personer som har fått sådana problem med andningen att de blivit sjukskrivna. Om du helt plötsligt tycker att det luktar annorlunda hemma kan det vara ett tecken på mögel.

Tecken på mögel:

  • Unken lukt.
  • Allergiska besvär.
  • Andningen påverkas.
  • Fläckar i tak eller på väggar.
  • Ögonbesvär
  • Trötthet

Alla hus kan drabbas av mögel

Det är vanligt att få mögel- och fuktskador på vind eller i källaren. Det beror på att mögel trivs väldigt bra på fuktiga och mörka platser. Kök och badrum är två platser i hemmet där mögel ofta kan finnas. Det är inte sällan som mögel gömmer sig bakom tapeter och mattor. Det är inte heller sällan som fukt eller mögel upptäcks vid en besiktning av huset. Det är mindre vanligt att hus som är byggda de senaste 25 åren drabbas av mögel och fukt. Trots det finns det nybyggda hus som har mögel. Det är många som upptäcker fläckar i taket och många gånger är det fukt som har funnits länge som lett till mögeltillväxt.