Hyresrätt vs Bostadsrätt Tänk efter innan du väljer boendeform

Vårt val av bostad har en avgörande inverkan på vår tillvaro. Även om alla boendeformer innebär att vi har tak över huvudet är det stor skillnad mellan att bo i ett hus, en bostadsrätt eller en hyresrätt.

De har samtliga sina respektive för- och nackdelar och det är viktigt att du funderar igenom vad som passar för just dig och din livssituation innan du väljer din bostad.

När du ska välja bostad har du i grund och botten tre olika boendeformer att välja mellan – hyresrätt, bostadsrätt eller hus. Vilket val du gör styrs till stor del av din privatekonomiska situation men även var någonstans du ska bo. Det kan till exempel vara svårt att finns ett hus i centrala Stockholm, likväl som det kan vara en komplicerad uppgift att finna en hyresrätt på den norrländska landsbygden.

Men det är inte endast ekonomi och läget som avgör valet av bostad. Vilken boendeform som vi väljer beror även på en rad andra faktorer. Exempel på sådana faktorer är hur mycket tid och pengar som vi vill lägga på att underhålla boendet, vilken frihet vi vill ha, vad vi tror om prisutvecklingen på bostäder, för att endast nämna några faktorer.

I huset är det du och ingen annan som bestämmer

Väljer du att bo i ett hus har du i princip total frihet att utforma ditt boende som du önskar, åtminstone så länge som du följer kommunens detaljplan. Huset är ditt och det är du som bestämmer. Du behöver inte fråga någon hyresvärd eller en styrelse om lov när du till exempel vill ta bort en innervägg eller lägga nytt golv. En nackdel med att ha ett eget hus är att du själv är ansvarig för att allting fungerar som avsett. Går någonting sönder är det upp till dig själva att köpa allt material och även utföra eventuella reparationer.

Bostadsrätt är för dig som är lagom

Köper du en bostadsrätt har du en relativt hög grad av självbestämmanderätt. Du avgör själv hur bostadsrätten ska vara inredd med avseende på såväl golv, väggar och tak. Emellertid har du inte samma självbestämmande som en husägare. När du äger en bostadsrätt är du medlem i en bostadsrättsförening och det är föreningen som bestämmer i en rad frågor, som till exempel reparationer och underhåll av gemensamma utrymmen med mera.

Hyresrätt är för dig som gillar en bekymmerslös tillvaro

Bosätter du dig i en hyresrätt har du som utgångspunkt inte särskilt mycket att säga till om. I grund och botten är att det är hyresvärden som bestämmer det mesta som rör lägenheten. Du bör till exempel inte ens tapetsera om lägenheten utan att först få tillstånd från hyresvärden.

Den stora fördelen med en hyresrätt är att det är ett bekymmerslöst boende. Du behöver inte bekymra dig om underhåll eller oroa dig för att rör eller ledningar ska gå sönder. Skulle något inte fungera är det endast för dig att lyfta luren och ringa till hyresvärden som omgående måste åtgärda felet. En annan frihet är att du kan flytta från lägenheten när du inte längre vill bo kvar. Som regel är det en uppsägningstid om tre månader och du behöver inte bekymra dig om att hitta en ny hyresgäst, det är hyresvärdens problem.