Därför ska bostadsrättsföreningen investera i laddstolpar

Att installera laddstolpar kan vara en bra investering ur flera perspektiv för en bostadsrättsförening. Även om inte alla boende vill ha en elbil finns det idag en efterfrågan på att kunna ladda den hemma. Att det finns laddstolpar är en service för medlemmarna. Föreningen blir även mer attraktiv om det finns laddningsmöjligheter.

Allt fler svenskar väljer att köpa en elbil. För att det ska vara enkelt att äga en elbil är laddning en väsentlig del. Om det inte finns möjlighet att ladda elbilen hemma under natten försvåras elbilsägandet och det kan vara en anledning till att många inte väljer elbil. Om en bostadsrättsförening har laddstoplar till medlemmarna kan det locka fler att välja elbil. Det är möjligt att installera laddstolpar till bostadsrättsföreningen med Opigo som kan erbjuda helhetslösningar.

Fördelar med laddstolpar för en bostadsrättsförening:

• Extra intäkt till bostadsrättsföreningen.
• Motiverar boende att skaffa elbil.
• Bostadsrättsföreningens attraktionsvärde ökar.

Laddstolpar är attraktivt

Om det är någon som överväga att flytta in i en lägenhet i bostadsrättsföreningen kan faktiskt laddstolpar vara det som avgör om det blir ett köp eller inte. Om intressenten av bostadsrätten har en elbil är det högst relevant om det finns laddningsmöjligheter i föreningen eller inte. Om utvecklingen kring elbilar fortsätter kommer efterfrågan på laddning i hemmet att öka.

Installera laddstolpar

För att en bostadsrättsförening ska kunna komma igång med projektet att installera laddstolpar är det en bra idé att kolla vilket intresse som finns i föreningen. Det är möjligt att få ett platsbesök för att veta vilka möjligheter som finns. Det går som bostadsrättsförening likt privatpersoner att söka om bidrag för att genomföra installation av laddstolpar. Om intresset finns och det är fysiskt möjligt med laddstolpar kan projektet sättas igång. Även om installationen innebär en kostnad för föreningen kan det i längden innebära en extra intäkt.

Elbilar behövs för att minska utsläppen

Om klimatmålen ska kunna uppnås behöver utsläppen från trafiken bli mindre. Elbilar är ett alternativ till att minska utsläppen och om fler ska kunna köra elbil behöver det finnas laddningsmöjligheter. Om det inte finns kommer människor att avstå om det blir för jobbigt att äga en elbil.