© 2020 realstad ab

 
 

09.20 Välkommen till Bostadsforum 2020

Konferensen leds av Caroline Szyber. Caroline är jurist som brinner för samhällsbygget. Fd riksdagsledamot & ordf i Civilutskottet. Arbetar idag som rådgivare inom bostads- & byggfrågor samt juridik

17 mars

Program den17 mars

09.25-10.20 Ny bostadspolitisk vision

Först fanns folkhemmet sen miljonprogrammet. I världens ensammaste land där allt färre bor ändamålsenligt. Hur ser människors behov och drömmar ute vare sig om de bor i glesbygd eller storstad, om de är gamla eller unga. När politikerna inte berättar berättelsen vem gör det då? När politikerna inte ger svaren vem gör det då? När politikerna inte fattar de beslut som behövs vad händer då? 

Nina van den Brink, Kulturredaktör på Fokus
Daniel Braw, Ledarskribent på Barometern                     
Widar Andersson, Chefredaktör på Folkbladet Östergötland
Per Lindvall, Ekonomijournalist på Realtid

10.20-10.40 Stadsbyggnad så mycket mer än bostäder
– AMP en väg till trygghet?

Med nya AMP vill man samla kunskap och erfarenhet som finns i fråga om hur vi skapar säkra och trygga platser i närmiljön. Varför gör man detta och vad är målet? För vem är AMP?

Fredrik Reinfeldt, Tidigare statsminister, ordförande Centrum för AMP 

10.40-11.20  Förmiddagskaffe och mingel

11.20-11.50 Bromsklossen - Skattepolitisk debatt

Bromsklossen - finansieringsfrågan lägger sig som en våt filt över allt. Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Bostadsbyggen har redan bromsat in. Hur kommer politiken se ut kommande år och hur kommer det påverka de som står utanför bostadsmarknaden och de som är inne på den? Vad kan förväntas av politiken de kommande åren? Skattepolitisk debatt / finanspolitisk mellan regeringspartierna och oppositionen.

Jörgen Hellman, ordförande i skatteutskottet (S)
Elisabeth Svantesson, Ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna
Jakob Forssmed, ledamot i finansutskottet (KD)

11.50-12.20 Chefsekonomerna kommenterar tidigare debatt 

Vad säger bransch/medlemsorganisationerna. Ger politiken förutsättningar? Vad är de mest oroande över? Vad behöver ske från politiken de kommande åren?

Martin Hofverberg, Chefekonom på Hyresgästföreningen
Tomas Ernhagen, Chefekonom på Fastighetsägarna
Håkan Larsson, Chefekonom på Villaägarna

12.20-13.30  Mingellunch

13.30-13.50 Fågel eller fisk
– fokus på konjunkturens inverkan på bostadsmarknaden

Är Sverige på väg in i en lågkonjunktur? Bostadsbyggandet har bromsat in. Hur kommer konjunkturen se ut kommande år och hur kommer det påverka de som står utanför bostadsmarknaden och de som är inne på den? Hur ser framtiden ut för den svenska bostads- och bolånemarknaden?

Göran Råckle, Chef Fastighetsanalys, Swedbank

RAPPORT - TRYGGHET 13.50-14.10

Presentation av handboken BoTryggt2030

Nationella riktlinjer för att öka trygghet i stadsutveckling utifrån

forskning, beprövade erfarenheter och kunskapsspridning om hur olika aktörer kan förebygga brott.

Cornelis Uittenbogaard, Forskare och stadsplanerare, Tryggare Sverige

PRAKTIKFALL - TRYGGHET 14.10-14.40

Tryggare kan ingen vara – om social upphandling

Trygghetsfrågan går som en röd tråd i kommunens verksamheter. Helsingborgs kommun har lagt in krav på att arbeta med trygghetsåtgärder i sina upphandlingar. Kommunen har bland annat skapat ett ”sällskapsboende” som utgör ett generationsboende. Prisvärda bostäder där de boende engagerar sig i boendet, som fått uppmärksamhet också i internationell media av exempelvis BBC som varit i Helsingborg och ”provbott”.

Jonas Hansson, Vd, Helsingborgshem

PANELDISKUSSION  - TRYGGHET 14.40-15.20

Är vi på rätt väg? Finns det förbilder? Vad kan vi lära av andra projekt? Hur kan alla samhällsaktörer bidra?

Jonas Hansson, Vd, Helsingborgshem
Magnus Lindgren, Generalsekreterare, Tryggare Sverige
Linda Santesson, Regionchef på LINK arkitektur Stockholm

15.20–16.00  Eftermiddagskaffe och mingel

16.00-16.30 Hur (o)hållbar är dagens offentliga upphandling?

Varje år görs offentliga upphandlingar för ca 700 miljarder. Offentlig upphandling är därmed ett verktyg som kan göra stor skillnad och bidra signifikant till högt uppsatta och ambitiösa hållbarhetsmål. Men det måste ske på rätt sätt om vi ska kunna ställa om till ett mer hållbart samhälle. Och det brådskar! Hur tillämpas miljömässiga och sociala krav i offentliga upphandlingar idag? Skanskas har låtit intervjua 10 st. Stockholmskommuner om hållbarhetskrav i upphandling och presenterar vad dessa kommuner anger som de största utmaningarna idag. Presentationen följs av en expertpanel som kommenterar.

Katarina Anund, marknadsansvarig samordning och utveckling på Skanska

16.30-17.10 Ska det vara så svårt
– om den ineffektiva byggbranschen

En presentation och samtal om effektivt byggande och dålig konkurrens. Och i nästa steg, om vi bygger smartare och billigare hur får då slutkunden (konsumenten) ta del av detta?                 

Mikael Anjou, Konsult och tidigare vice koncernchef på Einar Mattsson 
Jonas Högset, chef för enheten Fastighet & Boende, Sveriges allmännytta

17.10–18.10

Bostadsforum stora Mingel
med mat och dryck

 

9:00-9:10 Inledning - Moderatorn inleder 

Konferenstemat leds av Susanna Höglund, Chefsekonom, chef Ekonomi och Juridik, Sveriges Allmännytta 

18 mars

09:10-9:50 Tuffa tider för Sveriges kommuner. Finns det ljus i detta mörker? 

Lågkonjunktur är på väg och många kommuner och regioner räknar med underskott. Några av slutsatserna i den senaste Ekonomirapporten från SKR är att kommuner och regioner måste effektivisera sin verksamhet. Men också att staten måste ta ett större ansvar för en fortsatt god välfärd. 

Annika Wallenskog, Chefsekonom,
Sveriges Kommuner och Regioner 

09:50-10:30 Akut bostadsbrist kräver faktabaserade, träffsäkra lösningar. Experten ger råd. 

Sveriges bostadsmarknad får kritik för att fungera dåligt – både från internationella bedömare som menar att vi är sårbara till följd av för hög skuldkvot, men även från många svenska bedömare som snarare menar att bostadsmarknaden är svårtillgänglig, trög med höga inträdeshinder och låg rörlighet. Hur ser det ut egentligen? Varför är bostadsköerna oändligt långa? Varför får unga inte lån till att köpa bostäder? Vår åldrande befolkning – hur bor de idag och hur vill de bo framöver? Vilken typ av bostäder behövs 

Maria Pleiborn, Demograf och seniorkonsult, WSP 

10.30-11.10  Förmiddagskaffe och mingel

11:10-11:40 The big picture: Digitalisering, bostadsbrist och megatrender 

Det görs många satsningar på digitalisering inom allmännyttans bostadsföretag, men det behöver gå fortare för att branschen ska hänga med. Vilka är utmaningarna och vilka lösningar finns? 80 % av kommunerna rapporterar att de har bostadsbrist - hur trovärdig är den siffran? Varför är bostadsköns långa väntetid en dålig mätare på verklig bostadsbrist?

Johan Braw, VD, Sölvesborgshem, ordförande i allmännyttans digitala vd-råd 

11:40-12:10 Case: Träffsäker nyproduktion – framgångsreceptet! 

På senare år har branschen byggt mycket men för dyrt. Hur säkerställer vi att byggprojekten blir rätt för den aktuella målgruppen? Hur stor är efterfrågan på och betalningsförmågan för hyresrätter och för bostadsrätter i Stockholmsregionen?

Ted Lindqvist, VD, Evidens
Kim Örtenblad, Regionplanerare, Region Stockholm

12.10-13.20  Mingellunch

13:20-13:45  Rapport
Från nyanländ till hemlös - en tickande bomb

Hemlöshet har funnits i alla tider men den utmaning Sverige står inför nu är unik. På kort tid har Sverige tagit emot många asylsökande och sedermera nyanlända vilka riskerar att hamna i långvarig hemlöshet. Allt fler kommer att knacka på socialtjänstens dörr framgent, samtidigt som de kommunala budgetarna är ansträngda och Sverige styr mot en lågkonjunktur. Hur löser vi denna ekvation? 

Linda Jonsson, Analytiker, Veidekke 

13:45-14:25 The Finnish model: Making sure eveyone has a home 

Den finska modellen för social housing. Hur löser Finland problemen med boende för de med lägre ekonomiska möjligheter. Vad kan vi i Sverige lära? 

Juha Kahila, Project coordinator, the Y-Foundation Finland  
( Anförande på Engelska )

14:25-14:50 Framgångsrik ägarstyrning – vad bygger den på? 

Varje kommun ska enligt bostadsförsörjningslagen planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. De flesta kommuner tar detta ansvar bland annat genom att äga ett allmännyttigt bostadsaktiebolag och då är det viktigt att kommunen som ägare klargör vad bolaget ska göra och vilken nytta det ska tillföra kommunen och dess invånare. Vilka är det viktigaste verktygen för att åstadkomma en ägarstyrning som är både värdeskapande och överensstämmer med rådande lagstiftning? 

Jörgen Mark-Nielsen, Samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta 
Susanna Höglund, Chefsekonom, Sveriges Allmännytta 

14.50–15.30  Eftermiddagskaffe och mingel

15:30-16:00 Sverige är inte bara storstad - hur kan vi bygga även på mindre orter? 

K3-regelverket har inneburit flera förändringar för fastighetsföretag. Hur påverkar detta bostadsföretag och förutsättningarna för investeringar i hela landet? Hur påverkar reglerna mindre orter och vad händer om konjunkturen viker? Frågan finns för utredning i Januariöverenskommelsen. Hur har tillämpningen av regelverket utvecklats och vilka eventuella förändringar är på gång? 

Bo Nordlund, BREC-Bo N REC AB, Karlstads universitet & MRICS 

16:00-16:30 Så utvecklas transaktionsmarknaden 2020
- så bör säljare agera 

Transaktionsmarknaden är glödhet. Många kommuner väljer att sälja fastigheter för att kunna finansiera sina kärnverksamheter. Hur gör man detta på bästa sätt? Vilka är investerarna och hur stort är deras investeringsbehov? Vilken typ av fastigheter säljer bäst? Hur ska säljarna agera för att få ut maximalt vid en försäljning? Vilka är fällorna man bör undvika? Hur länge kommer den starka investeringsmarknaden att bestå? 

Svante Jonsson, Grundare och VD, Tango
 

Fördjupningsspår. Specialanpassade teman på aktuella frågor inom bostads- och samhällssektorn. Du väljer själv vad du vill besöka. Varje pass och lokal tar mellan 60-80 deltagare och vi reserverar oss för att det kan bli fullbokat på några pass.

18 mars
TEMASPÅR A           max 60 personer

Temaspår för dig som är intresserad av samhällsutveckling och stadsutveckling med fokus på bostäder. 

#hållbarhet #träbyggande #utveckling

#projekt #renovering #digitalisering #arkitektur

TEMASPÅR B         max 60 personer

Temaspår för dig som är intresserad av bostadsmarknaden och hur den utvecklas ekonomiskt. Värdering, transaktioner, finansiering, produktion och kostnader

#brf, #nyproduktion #transaktion #försäljning

#projekt #värdering #ränta #bolån #amortering
#efterfrågan #utbud #marknadsanalys

08.30-09.10 Frukostseminarium

Bostäder i trä – aktuell utveckling  

Anförandet presenteras inom kort. Produktion och inbjudan av talare pågår

08.30-09.10 Frukostseminarium
Marknadsanalys

Lägesrapport och prognos av de närmaste årens bostadsbehov. Hur utvecklas fastighets- och bostadsmarknaden, makroekonomin, räntorna, mm?

Tor Borg, Nationalekonom, Boverket

09.30-10.20 Renoveringsmodellen


Torgny Hellberg, Koncernchef, Modexa

09.20-10.20 Om risken och affärsmodellen att bygga och sälja bostadsrätter på ritning

Tidigare kunde bostadsutvecklare sälja objekt på ritning två år i förväg. Idag är marknadsläget ett annat. Så vad gör vi med projekt som börjar gunga? Frågan är högaktuell och genom att många bostadsrättsköpare som väntar på nyproduktion, har ångrat sig eller kräver att få häva avtalet p.g.a försening av projektet.

Talare meddelas inom kort

11.00-12.00 Ägarlägenheter och Delägarboende  

1. Att äga eller ägas
Under ledning av
Henrik Friman, VD, Andelsägarbolaget

2. Ägarlägenheter - lägesrapport
Under ledning av 
Karin Belander, Affärschef analys, Svefa

11.00-11.30 Nyproduktion i fokus

Vi har ett nytt läget på bostadsmarknaden som har gjort det tuffare att sälja nyproduktion. Vem vågar ta riksen att bygga och vad finns det efterfrågan på.
Vad vill kommunerna ha?

Talare meddelas inom kort

13.10-14.00 Vad kostar det att bygga en ny stadsdel?         

Detta är en fråga som många kommuner ställer sig. Försäljning av byggrätter kommer ge kommunen intäkter, men täcker de kostnaderna? Hur mycket kan kommunen få in vid försäljning av bostadsbyggrätter? Vid övriga byggrättsförsäljningar? När i tiden kommer intäkterna, dvs hur många bostäder kan byggaktörerna sälja eller hyra ut per år?

Under ledning av Anna Rogberg, Evidens 

11.30-12.15 Räkna på bostadsförädling

Ofta kan det vara svårt att finansiera större renoveringsprojekt. Efter flera decenniers slitage är bl.a. många fasader och balkonger uttjänta. En förädlingsmöjlighet är att ersätta de gamla balkongerna med större och särskilt inglasade balkonger. Fastigheternas ekonomi utvecklas då positivt när bruksvärdet höjs, uppvärmningskostnaden sänks och den årliga avskrivningen går ned. Vi presenterar metod, analys och beräkningar.

Under ledning av Balco

14.00-14.40 Nytt bostadskoncept ska pressa boendekostnaderna

Ta del av det nya bostadskonceptet Lyckos, som  vill göra det möjligt för fler att kunna köpa eller hyra en nybyggd bostad. Man skapar blandade upplåtelseformer mellan radhus och flerbostadshus med rimliga boendekostnader.

Under ledning av Lyckos 

13.30-14.10 Arkitekterna i fokus

Hur ser arkitekterna på bostadsmarknaden, vilka frågor ligger på agendan?

Talare meddelas inom kort

15.20-16.00 Seniorerna i fokus

SPF: Har kommunerna någon beredskap inför ”seniorboomen”?

Under ledning av Fredrik von Platen, SPF

Presentation av en fördjupande studie om målgruppen 65+ med fokus på drivkrafter för att flytta.

Madeleine Eneskjöld, VD, Juni Strategi & Analys

15.10-16.00 Finansiering metoder

Anförandet presenteras inom kort. Produktion och inbjudan av talare pågår

Talare meddelas inom kort

Karta till konferenslokalen - posthuset

Tips på andra kurser och konferenser:

BYGGTEKNIK

11-12 mars 2020

Byggteknik för icke byggare. Kurs för dig som behöver en snabb uppdatering av hur byggbranchen fungerar

Från:

5495 kr

ECODRIVING

19 mars

Årligt konferens om det senaste inom bostadsutveckling, projekt, konjunktur. Debatt och flera case.

Från:

4495 kr

BOSTADSFORUM

17-18 mars 2020

Branschens stora mötesplats för dig i bostadsbranschen. Politik, marknad, projekt och bostadsutveckling.

Från:

4995 kr