Victoria Percovich Gutierrez, hållbarhetsstrateg, White Arkitekter medverkar på Bostadsforum den 30 mars.
Hon medverkar under programtemat renovering av bostäder.

15.30-16.20 Framtidsspaning från tre perspektiv.
”Hur planerar vi en stad för att få rätt förutsättningar att leva ett hållbart liv? Vilka erfarenheter kan dras från Malmökommissionens arbete? Vilka processer behöver utvecklas för att klara utmaningarna i samhället?”

Läs programmet och boka din plats på RENOVERING AV BOSTÄDER