22 - 23 mars
Clarion Hotell Stockholm

22 Mars

Gemensamt tema

Politik, Marknadsutveckling Ekonomi, Projekt, Trender, Aktuellt  

23 Mars

Temaspår 1

Kommunal bostadsutveckling och bostadsbyggande, i samarbete med SKL

23 Mars

Temaspår 2

Bostadsmarknaden - Transaktioner, Ekonomi, Demografi, konjunktur

23 Mars

Temaspår 3

Bostadsbyggande och projektutveckling. Modeller och  exempel


Startlistan Bostadsforum 2018


Nyheter...

Högsta instans stoppar bostadsområde
I snart tio år har Mariestads kommun arbetat för att komplettera bostadsområdet Ekudden med ytterligare ett trettiotal tomter.  Men nu tar[...]
Pengar lika viktigt som betong och badkar
  Diverse ogenomtänkta beslut har i praktiken knäckt efterfrågan på nya bostäder skriver Lennart Weiss i en krönika i Fastighetstidningen.[...]
Attefallshus blir fråga för Högsta domstolen
  Är det en mänsklig rättighet att få överklaga när grannen fått klartecken att bygga ett bygglovsbefriat Attefallshus? Ja, menar[...]
Regeringens bostadspolitik förs med dubbla tungor
  Regeringens vårproposition visar att Sveriges ekonomi växer. Det minskade bostadsbyggandet är dock en varningsklocka, konstaterar Sveriges Byggindustrier. - Bostadspolitiken[...]
Stor efterfrågan på jurister vid köp av nyproduktion
  Efter årsskiftet har intresset för juridisk hjälp i samband med köp av nyproducerade bostäder ökat lavinartat. Flera fall med[...]
Årets bolånerapport – fortsatt bekymrade myndigheter
  Årets bolånerapport visar att de svenska hushållens belåningsgrad sjunker och att deras förmåga att betala sina räntekostnader också om[...]
Åtta kontrakt skrivna med SKL:s bostadsavtal
  Många kommuner är intresserade av SKL:s ramavtal för bostäder. Långa beslutsprocesser gör dock att det tar lång tid från[...]
Bostadsförsörjningen borde vara valfråga
  De politiska partierna övertrumfar varandra i insatser mot kriminalitet och segregation. Men när det kommer till att åtgärda vad[...]

22 - 23 mars
Clarion Hotell Stockholm

Partners & Utställare