22 - 23 mars
Clarion Hotell Stockholm

22 Mars

Gemensamt tema

Politik, Marknadsutveckling Ekonomi, Projekt, Trender, Aktuellt  

23 Mars

Temaspår 1

Kommunal bostadsutveckling och bostadsbyggande, i samarbete med SKL

23 Mars

Temaspår 2

Bostadsmarknaden - Transaktioner, Ekonomi, Demografi, konjunktur

23 Mars

Temaspår 3

Bostadsbyggande och projektutveckling. Modeller och  exempel


Startlistan Bostadsforum 2018


Nyheter...

Årets bolånerapport – fortsatt bekymrade myndigheter
  Årets bolånerapport visar att de svenska hushållens belåningsgrad sjunker och att deras förmåga att betala sina räntekostnader också om[...]
Åtta kontrakt skrivna med SKL:s bostadsavtal
  Många kommuner är intresserade av SKL:s ramavtal för bostäder. Långa beslutsprocesser gör dock att det tar lång tid från[...]
Bostadsförsörjningen borde vara valfråga
  De politiska partierna övertrumfar varandra i insatser mot kriminalitet och segregation. Men när det kommer till att åtgärda vad[...]
Förslag till utveckling av hyresförhandlingssystemet
Under 2017 har SABO givit en grupp vd:ar i medlemsföretag i uppdrag att ge förslag till utveckling av hyresförhandlingssystemet. Gruppen[...]
Regeringen snabbar på investeringsstödet
Byggbonus ökas med 95 miljoner kronor Regeringen och Vänsterpartiet föreslår som en del av vårändringsbudgeten att byggbonusen till kommunerna ökas[...]
Mäklarpanelen: Kylslagen bostadsmarknad
Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att köparna fortfarande har övertaget på en bostadsmarknad som just nu präglas av lågt utbud och[...]
Fiasko för hyresgästutredningen – ingen proposition före valet
Regeringen lägger inget förslag för att förbättra hyresgästers ställning. Trots att en omfattande utredning presenterades förra året har ärendet lagts[...]
Bankerna kritiseras av ministern: ”Oro just nu”
  Det är oro i luften i bostadsbranschen. Det säger nu även Peter Eriksson. Enligt bostadsministern har bankerna blivit alltför[...]

22 - 23 mars
Clarion Hotell Stockholm

Partners & Utställare