Tor Borg moderator på Bostadsforum
Nu kan vi presentera ännu en moderator till Bostadsforum 2019!Tor Borg leder programspåret "Marknadsutveckling & Projekt" på Bostadsforum den 11 april. Tor[...]
Ny moderator leder Bostadsforum 2019
Den förra KD-ledamoten Caroline Szyber är klar som moderator till Bostadsforums huvudprogram den 10 april. Bostadsforum 2019 genomförs på Friends[...]
Datum och lokal klart för Bostadsforum 2019
Nu är det bestämt vilket datum och plats för Bostadsforum 2019. Bostadsforum 2019 kommer att genomföras på Quality Hotel Friends[...]

Debatt

Fick jag vara med och regissera nya bostadspolitiska samtal
Debattinlägg av Claudia Wörmann Boendeekonom på SBAB Dags för ett nytt bostadspolitiskt samtal Det har gått ett par år sedan de bostadspolitiska[...]
Regeringens bostadspolitik förs med dubbla tungor
  Regeringens vårproposition visar att Sveriges ekonomi växer. Det minskade bostadsbyggandet är dock en varningsklocka, konstaterar Sveriges Byggindustrier. - Bostadspolitiken[...]
En lång fastighetscykel närmar sig slutet
Det är fortsatt stort intresse för fastigheter i lägen som gått bra historiskt. Det för att inte missa en förväntad[...]

Tid kvar till Bostadsforum 2019

91
Dagar
19
Timmar
10
Minuter
48
Sekunder

Fler nyheter

NYHETSFLASH


Nyheter från Fastighetstidningen

1 2 3 10


Nyheter från Hyresgästföreningen


Nyheter från Byggindustrin

1 2 3 10

KrönikaVilken är den viktigaste parametern för att folk ska trivas i sina bostadsområden?
Klart som korvspad vilken som är viktigaste frågan! Jag tycker svaret är enkelt, rent av självklart. Jag gissade således rätt[...]
Äganderättens sluttande plan
Det finns politiker som fortfarande anser att fastighetsägarnas inflytande över sin egendom ska begränsas. I sin krönika argumenterar Tomas Ernhagen[...]
Krönika – Har Göran Persson haft rätt hela tiden?
Ett nytt folkhem? Det undrar Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen och f d statssekreterare med ansvar för bostadsfrågor i en[...]


1 2 3 10
Lagförslag: Staten ska bli mer aktiv i bostadsförsörjningen
  Staten ska ges en betydligt mer aktiv roll i bostadsförsörjningen. Detta om de förslag som utredaren Hanna Wiik presenterar[...]
Bättre affär att äga och förvalta hyreshus ute i landet
Totalavkastningen för bostadsbolagen under 2017 var något lägre än året innan och högst i Mellansverige. Direktavkastningen är fortsatt låg, framför[...]
Vallöfte från (S): Asylsökande ska inte få bo var de vill
  Socialdemokraterna går till val på att avskaffa den omdebatterade ebo-lagen. Samtidigt arbetar regeringen mot att införa vissa inskränkningar redan[...]
Fick jag vara med och regissera nya bostadspolitiska samtal
Debattinlägg av Claudia Wörmann Boendeekonom på SBAB Dags för ett nytt bostadspolitiskt samtal Det har gått ett par år sedan de bostadspolitiska[...]
Högsta instans stoppar bostadsområde
I snart tio år har Mariestads kommun arbetat för att komplettera bostadsområdet Ekudden med ytterligare ett trettiotal tomter.  Men nu tar[...]
Pengar lika viktigt som betong och badkar
  Diverse ogenomtänkta beslut har i praktiken knäckt efterfrågan på nya bostäder skriver Lennart Weiss i en krönika i Fastighetstidningen.[...]
Attefallshus blir fråga för Högsta domstolen
  Är det en mänsklig rättighet att få överklaga när grannen fått klartecken att bygga ett bygglovsbefriat Attefallshus? Ja, menar[...]
Regeringens bostadspolitik förs med dubbla tungor
  Regeringens vårproposition visar att Sveriges ekonomi växer. Det minskade bostadsbyggandet är dock en varningsklocka, konstaterar Sveriges Byggindustrier. - Bostadspolitiken[...]
Stor efterfrågan på jurister vid köp av nyproduktion
  Efter årsskiftet har intresset för juridisk hjälp i samband med köp av nyproducerade bostäder ökat lavinartat. Flera fall med[...]
Årets bolånerapport – fortsatt bekymrade myndigheter
  Årets bolånerapport visar att de svenska hushållens belåningsgrad sjunker och att deras förmåga att betala sina räntekostnader också om[...]
Åtta kontrakt skrivna med SKL:s bostadsavtal
  Många kommuner är intresserade av SKL:s ramavtal för bostäder. Långa beslutsprocesser gör dock att det tar lång tid från[...]
Bostadsförsörjningen borde vara valfråga
  De politiska partierna övertrumfar varandra i insatser mot kriminalitet och segregation. Men när det kommer till att åtgärda vad[...]
Förslag till utveckling av hyresförhandlingssystemet
Under 2017 har SABO givit en grupp vd:ar i medlemsföretag i uppdrag att ge förslag till utveckling av hyresförhandlingssystemet. Gruppen[...]
Regeringen snabbar på investeringsstödet
Byggbonus ökas med 95 miljoner kronor Regeringen och Vänsterpartiet föreslår som en del av vårändringsbudgeten att byggbonusen till kommunerna ökas[...]
Mäklarpanelen: Kylslagen bostadsmarknad
Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att köparna fortfarande har övertaget på en bostadsmarknad som just nu präglas av lågt utbud och[...]