Det industriella byggandet är en lyx!

För att kunna ta oss an framtidens utmaningar måste vi tänka i nya banor och våga vara mer innovativa. Industriellt byggande är inte ett hot mot god arkitektur. Det är tvärtom. Den nya industriella eran erbjuder nya möjligheter till hög precision i utförande och i detaljer, till stor variation och exibilitet. Den nya industriella eran ger oss möjlighet att återta hantverket, att bygga klimatsmart och kostnads- e ektivt, att skapa arkitektur som är värdehöjande för beställare, brukare och samhälle.

Tomas Alsmarker, VD på Nyréns Arkitektkontor medverkar den 30 mars på bostadsforums fördjupningsspår om industriellt bostadsbyggande