Den 29 mars medverkar Rikshems VD Sophia Mattsson-Linnala på Bostadsforum
Hon kommer att berätta om ett Rikshem på offensiven!
Målet är att äga bostäder och samhällsfastigheter för 50 miljarder kronor. Man ska genom att aktivt kombinera a ärsmässighet och samhällsengagemang utveckla hållbara livsmiljöer. En långsiktiga ägare som renoverar hållbart, energie ektiviserar och utvecklar beståndet. Målet är också att bygga 5 000 bostäder de närmaste åren. Hur går det? Vilka är utmaningarna? Var vill man bygga nytt?

Anförandet sker den 29 mars kl 14.00 på Bostadsforums första dag.

Boka din plats redan idag på BOKA