SEB:s Boprisindikator fortsätter uppåt i maj. Uppgången är 4 enheter från föregående  månad och indikatorn är nu plus 11. Bland regionerna uppvisar nu även Stockholm en positiv siffra (plus 1) vilket är första gången sedan november 2017. Övriga regioner ligger i ett spann mellan 3 och 19.  Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger från 0,13 procent förra månaden till 0,19 procent denna månad. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån minskar till 6 procent från föregående månads  9 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 42 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är en ökning med 2 procentenheter från föregående månads notering. Andelen som tror på fallande priser sjönk med 2 procentenheter från 33 till 31 procent. Andelen som tror på oförändrade priser är 20 procent, vilket är samma som förra månaden. Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 11, vilket är 4 enheter högre än förra månaden.

– De senaste månadernas trend håller i sig och hushållens förtroende för bostadsmarknaden återvänder gradvis. Det är fjärde månaden i rad som Boprisindikatorn stiger och nu är det i samtliga regioner fler som tror på en prisuppgång än på en prisnedgång. Samtidigt är vi långt ifrån de nivåer vi såg innan höstens stora nedgång och det återstår mycket osäkerhet på bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,19 procent om ett år 
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,19 procent. Det är en något högre nivå än förra månadens notering på 0,13 procent.

– Det är lite överraskande att hushållens förväntning på reporäntan stiger. En stor del av undersökningen genomfördes efter Riksbankens besked att prognosen för den första räntehöjningen skjuts upp ytterligare. Med denna månads notering ökar den redan betydande skillnaden mellan hushållens förväntningar och Riksbankens egen prognos, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

 

Källa: SEB