Välkommen till Temaspåret Renovering på Bostadsforum 2017.
Den 30 mars ägnar vi åt renovering av bostäder och vidareutveckling av vårt befintliga bestånd. Hur lever vi idag, och hur väl motsvarar bostäderna våra behov? Hur ser vi på det inbyggda värdet i vårt bostadsbestånd, och de möjligheter som endast befintliga bestånd kan erbjuda? Hur kan renovering vara drivande i utvecklingen av bostäder?

Vi har bjudit in verksamma inom bostadsrenovering; forskare, företag, allmännyttan, arkitekter och praktiker, för att lyfta frågorna och reflektera över den framtida utmaning som bostadsbeståndet står inför. Utifrån praktiska projekt, nya processer och samarbetsformer, ökad kunskap om det sociala aspekter kopplat till bostadsrenovering, erfarenheter och utblickar mot våra grannländer, frågar vi vad Renovering 2.0 kan vara?

Moderator är Erik Stenberg, från KTH Arkitektur

Medverkar gör bl.a:
– Anette Sand, Familjebostäder
– Ola Broms Wessel, Spridd

– Ulf Viktorsson, Botkyrkabyggen
– Mattias Jonsgården, Knivstabostäder
– Lena Jansson Nordin,  Hyresgästföreningen  
– Anna Braide Eriksson, Chalmers
– Victoria Percovich Gutierrez, White
– Sten Gromark, Chalmers
– Madeleine Nobs, NCC
– Malin Kock Hansen, Nordic Built Challenge
– Frederic Druot, Lacaton & Vassal

Färdigt program presenteras i början på januari
För att vara säker på att få plats kan du boka redan nu