Nu har vi släpp programmet till Bostadsforum 2018.
Med över 60 talare och 4 programspår blir det största och bästa eventet någonsin!

Aldrig har bostadsfrågan varit hetare än just nu

Valåret 2018 ser ut att bli något riktigt exceptionellt för oss i bostadsbranschen. Dagligen bombarderas vi av information från media och från alla håll kommer nyheter om projekt, ekonomi och olika politiska utspel.  Det byggs som aldrig förr, men för vem? Vem ska betala och vem står risken? Ska lånekarusellen fortsätta?  Och hur ska nya på bostadsmarknaden komma in?

På Bostadsforum 2018 tar vi upp alla aktuella frågor som berör bostäder, byggande och samhällsplanering.
Med fler än 60 talare lovar vi att Bostadsforum 2018 blir det bästa någonsin.

Programmet för 2018 har följande upplägg
22 mars:
Politik, konjunktur, digitalisering, trender och nytänk. (gemensamt spår)
23 mars – Temaspår 1:
Framtidens stad, Stadsutveckling i samarbete SKL
23 mars – Temaspår 2:
Bostadsmarknaden – Transaktioner, ekonomi, analys och värdering
23 mars – Temaspår 3: 
Bostadsbyggande och projektutveckling


Läs hela programmet här