Göran Cars kommer att moderera Bostadsforum den 20 april.

Göran CarsGöran är professor vid avdelningen för urbana och regionala studier vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Görans forskning berör urban governance, urban utveckling och stadsplanering. Han arbetar idag bl.a med att flytta Kiruna centrum.

 

Läs hela programmet och boka här