Stefan Attefall var Bostadsminister 2010-2014

Bostadsproducenten Veidekke varnar för byggkris med följder som blir ”kännbara i hela samhället”. Bakom varningen står före detta bostadsminister Stefan Attefall och S-debattören Lennart Weiss.

Bostadsproducenterna har redan dragit i handbromsen. Det handlar nu om en ”eskalerande byggkris skapad av politiker och myndigheter”. Det skriver den stora bostadsproducenten Veidekke.

Det är på DN Debatt som Veidekkes rådgivare Stefan Attefall, tidigare bostadsminister, KD, samt S-debattören Lennart Weiss, kommersiell direktör, varnar för att bostadsbyggandet i Sverige faller med 25–30 procent eller till och med halveras.

Byggkoncernen Veidekke, med säte i Oslo och verksamhet i flera länder, utmärker sig ofta för bostadspolitisk debatt. Företaget ägs delvis av de anställda.

Den här gången har Veidekke Sverige låtit gå igenom byggbranschens delårsrapporter från 2017 och ser då att en mycket kraftig inbromsning har startat i det tysta.

Indikatorerna som lyser illrött är flera: dels antal byggstartade bostäder, dels samt antal säljstartade respektive sålda bostadsrätter. Antalen faller kraftigt jämfört med motsvarande kvartal 2016. Veidekke talar därför om ett kommande ras i bostadsproduktionen och att ”raset kommer att ske i de växande storstäderna med direkta konsekvenser för samhällsekonomin”.

Man tror heller inte att det går att bygga hyresrätter i stället för bostadsrätter eftersom ”det fåtal projekt som konverterats finns hos bolag med stora förvaltningsbestånd. Småhus- och bostadrättsbyggarnas projektverksamhet följer en helt annan finansiell logik som begränsar manöverutrymmet”.

Läs hela artikeln på svd