Den 30 mars hålls en heldags konferens med fokus på kommunal bostadsutveckling.
Konferensen är en del av Bostadsforum 2017 och genomför i samarbete med SKL.
Moderator är SKLs bostadspolitiska expert, Jan- Ove Östbrink

Dagen avslutas med praktisk information från både Boverket och SKL

15.00 Stöd till kommunerna från myndigheter
Framgångsfaktorer för hållbar stadsutveckling. Bostadsförsörjningsplanering och fysisk planering för genomförande. Patrik Farming Boverket

15.40 Vad gör SKL?
Goda exempel och jämförelser. Råd och tips. Ramavtalsupphandling av bostäder. Påverkansarbete för effektiva planerings- och genomförandeprocesser, bostäder för alla samt för finansiering och utformning av skattesystemet. Jan-Ove Östbrink, SKL

I samband med konferensen hålls en utställning, där medverkar bl.a SKL Kommentus

Läs hela programmet för temadagen på Bostadsforum 2017

Boka din plats här