Göran CarsGöran Cars kommer även 2017 att moderera första dagen av Bostadsforum. Den 30 mars är temat för dagen,  Politik, ekonomi, projekt, trender och marknadsutveckling.

Göran Cars är professor vid avdelningen för urbana och regionala studier vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Görans forskning berör urban governance, urban utveckling och stadsplanering. Han arbetar idag bl.a med att flytta Kiruna centrum.