Hur kommer vi bo i framtiden? Vilka nya lösningar finns i Bostadsbranschen?

Vilka tjänster är på gång och vad vill vi ha? Kan våra bostäder bli smartare och ge oss servicelösningar innan vi själva har hunnit inse detta. Är AI i vårt boende lösningen för stressade familjer med smarta lösningar på våra vardagsproblem? Vill vi dela ekonomier och saker med andra? och kommer vi styra energianvändning i bostaden efter beteenden eller finansiera våra bostäder genom helt nya typer av lånelösningar? Möjligheterna är enorma och framtiden är redan här..

Under Bostadsforum kommer vi att belysa dessa frågor under två intressanta pass.

> Den 22 mars håller vi passet
13.10-14.10  #Proptech Residentail 2018 – Digitaliseringsvågen väller in (Program – Proptech)
Ett högaktuellt pass om hur digitaliseringen påverka fastighetsbranschen allmänt och bostadssektorn i 

synnerhet. Deltar gör representanter från olika delar av samhällssektorn.

Intro: Vad handlar”digitalisering” om? Dag Klerfelt
– Fastighetsbranschens inträde i IT-åldern Johan Hopstadius, Datscha
– Smarta krediter, koll på bolånen ! Joachim Ronneback-Thomsson, Bofink
– AI i husen Anne Håkansson, forskare på KTH
– MoLi – digitalt, modernt, komplett boende, Celine Fierro fd marknadschef på techbolaget Urb-it
Avrundning, sammanfattning o avstamp inför framtidens (sannolikt) hisnande utveckling

 

> Den 23 mars på temaspåret Byggande och projekt
13.55-14.20 Framtidens boende
KTH Live-In Lab är flexibelt designad för att hantera många olika tänkbara produkter och tjänster, var för sig men mest intressant, i ett verkligt system. Utveckling sker i samråd mellan de forskare och företag som använder plattformen. KTH Live-In Lab är öppen för alla som vill utföra tester och verifiering av produkter och tjänster.
Jonas Anund Vogel, Föreståndare, KTH Live-In Lab

Läs hela programmet här