Erik_GärdenDet är stor efterfrågan på bostadsfastigheter och investerare och bostäder står för en stor del av transaktionsvolymen på fastighetsmarknaden. Om detta kommer Erik Gärdén att berätta mer om på Bostadsforum den 8 maj.
Erik är Senior Partner på Leimdörfer