Claudia WörmannClaudia kommer att hålla föredraget Vägen till en hållbar bostadsekonomi. Hur ökar vi rörligheten och hur hjälper vi nya på in på marknaden? Hur är svenskarnas inställning till bosparande och startlån? Ett föredrag om behov, betalningsförmåga och hur vi kan finna vägar ur dagens många inlåsningar.
Medverkar gör också SBABs informationschef Karin Hellgren.
Anförandet hålls den 21 april på temaspåret Nya Bostäder

 

karin_hellgren_sbab_liten