bengt-hansson-foto-ola-akerborn

Två talare från Boverket kommer att delta på Bostadsforum.
Den 7 maj kommer Bengt Hansson, som är analytiker, att ge en analys  av  det ekonomiska läget. ”Är det brist på kapital och developers som gör att det byggs så lite bostäder i Sverige?” Vidare kommer Olle Netzell från Boverket hålla ett anförande den 8 maj ”Var är det lönsamt att bygga”
olle netzell

7 maj kl. 11.50:  Analys och fakta om dagens bostadssituation.
Bengt Hansson

8 maj kl. 13.30:  Var är det lönsamt att bygga bostäder.
Olle Netzell