Tor Borg från JLL medverkar på Bostadsforum den 23 mars där han ger sin syn på Bostadsmarknaden 2018

Bostadsutvecklare i storstäderna går på knäna efter höstens prisfall på bostäder. Många kommer att gå omkull, styckas eller köpas upp, tror experter. Det kan också bli kraftigt minskat byggande. Jätteförluster från felsatsningar på exklusiva bostadsrätter under åren av byggyra ska nu absorberas i de ofta högt belånade bostadsutvecklarna.

– Där har du problem. Det har blivit ett alldeles för stort utbud samtidigt som bolånereglering och annat har gjort att efterfrågan inte är lika stor längre, säger Tor Borg, nordisk analyschef på konsultbyrån JLL.

Omställningen är redan i full gång. Bostadsutvecklaren Oscar Properties har sålt av flera projekt och fastighetsbolaget Wallenstam har omvandlat bostadsrättsprojekt till hyresrättsbyggen. Senast i veckan stod det också klart att kristyngda Tobin Properties vars aktie sedan årsskiftet tappat två tredjedelar av sitt värde, räddas av fastighetsbolaget Klövern.

Läs hela artikeln på SvD Näringsliv

 

Den 23 mars medverkar Tor Borg på temaspåret Bostadsmarknaden på Bostadsforums fördjupningsdag.

Ett byggande som svarar upp mot behovet
Det har byggts mycket bostäder på senare år, men har man byggt rätt typ av bostäder? Hur ska man tänka som projektutvecklare, investerare och beslutsfattare på kommunal nivå? Vilka verktyg finns för att på ett korrekt sätt bedöma den lokala efterfrågan?
Tor Borg, Head of Research Nordics, JLL

Se hela programmet för Temaspår 2: Bostadsmarknaden den 23 mars här