Det närmar sig inflyttning i Kantorn 2 i Tumba.  Bostadsprojektet är en milstolpe både  för beställaren Botkyrkabyggen, som skrivit sitt första kontrakt med en utländsk totalentreprenör, och för det polska byggbolaget Unibep, som vann upphandlingen och fick sin första entreprenad för bostäder i Sverige, något som de ska få ta emot pris av polska ambassaden för.

Våren 2017 upphandlades den polska modulhustillverkaren Unihouse, som ingår i Unibep-koncernen, av Botkyrkabyggen som totalentreprenörer för projekt Kantorn 2 i Tumba.

Unihouse bygger 58 prefabricerade smålägenheter fördelade på fyra huskroppar.

– Vi har upplevt en bristande konkurrens från byggbolagen och har haft svårt att få in anbud, särskilt på våra renoveringar. Den bristande konkurrensen har varit förödande för prisbilden, säger Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen.

Botkyrkabyggen var ett av de allmännyttiga bostadsbolag som deltog i SABO:s studieresa till Polen för att knyta kontakt med nya leverantörer.

Unihouse vann upphandlingen på lägsta pris. Deras summa på 27,8 miljoner var cirka 2,7 miljoner lägre än nästa anbud. Även faktorer som tidplan och kvalitet avgjorde.

Under hösten 2017 har modulerna tillverkats på bolagets prefab-anläggning i Bielsk Podlaski i Polen. De färdiga modulerna har sedan transporterats med lastbil till Gdansk hamn för att fraktas på båt till Stora Vika och därifrån med lastbil till Tumba. Modulerna har ett standardmått på 3,7 x 8,5 meter och varje bil lastade två moduler åt gången.
– Lossning skedde direkt på slutplats så vi slapp mellanlagring. Sedan monterades bostäderna av våra egna polska montörer på fem dagar, berättar Unihouse byggledare Robert Rekman.

Modulerna var inredda med kök och badrum direkt från fabriken och alla installationer var dragna. Eftersom Tumba saknar fjärrvärme valdes luftvärmepumpar för uppvärmning.

– En av våra styrkor är att vi är flexibla. Vi låser oss inte vid vissa lösningar. Eftersom vi har all kompetens inhouse så är vi inte beroende av externa arkitekter, konstruktörer eller montörer, säger Roman Jakubowski, vd för Unihouse, när han besöker arbetsplatsen i Tumba.

Han ser Kantorn som ett viktigt första projekt i Sverige.

– Vi är redan stora i Norge där vi byggt runt 2000 lägenheter. Det här är vår första totalentreprenad i Sverige. Vi ser Skandinavien som en intressant marknad och vill bredda oss här så Kantorn är ett viktigt referensprojekt för oss. Här bygger vi tvåvåningshus, men helst vill vi bygga hyreshus på 5-6 våningar. Då blir vi mest kostnadseffektiva.

Läs hela artikeln i Byggvärlden