barbro wickman-parakFd vice Riksbankchefen  Barbro Wickman-Parak är nu klar som talare.  Barbro ingick under 2013-2014 i Bokriskommittén.
Hon kommer att medverka den 8 maj under temapasset Ekonomi/finans. Hon kommer att tala om ”Penningpolitikens inverkan på bostadskonsumtion och prisbubblor” Anförandet sker kl  09.30 på Marriott Hotell Stockholm.