Även i år har intresset för statens stöd till bostadsbyggande ökat, från 204 kommuner som ansökte 2017 till 234 kommuner för 2018.
Kommunerna som är med och delar på bidraget har i år gett startbesked till 65 462 nya bostäder. Bidragets syfte är att främja ett ökat bostadsbyggande i Sverige.

Hela listan på vilka kommuner som fått bidrag 2018 hittar du här

 

Källa Boverket