Sök
  • Kurt Elstad

Bostadsbristen och den dysfunktionella bostadsmarknaden är ett generationssvek. Vi suktar efter en bra bostadspolitik för alla som varken har en tjock plånbok, inlagd kötid på 90-talet eller goda slipade kontakter i denna bostadsvärld. Därför är det ingen som ler brett när kötiden för en mindre hyresrätt i Stor-Stockholm är klart mer än ett decennium och mer än så samtidigt som nyproduktionen av bostäder sjunker. Det skärpta amorteringskravet ligger som en dyngvåt filt över nyproduktionen av bostäder. Hyresregleringen skapar effekter av inlåsning som främjar våghalsiga insiders och som gör att det byggs allt färre hyresrätter för vanligt folk. Konsekvensen av detta är att antalet påbörjade bostäder har minskat med drygt en tredjedel sedan toppen 2017.


Ett förbund menar nu också att byggbolagen gnuggar händerna hela vägen till banken allt medan ungdomarna står i långa bostadsköer. Riktigt så är det ju inte, byggarnas marginaler är inte högre än vårt övriga näringsliv. 2018 uppgick de fem största byggentreprenörernas rörelsemarginal till cirka 4 procent vilket kan jämföras med cirka 7 procent för näringslivet i stort. Den inkluderar då även försäkringsjätten som Folksam, allmännyttiga bostadsbolaget Familjebostäder (ingår i Stockholms Stadshus AB) och Swedbank. Swedbanks rörelsemarginal uppgick till hela 60 procent, Folksams och Familjebostäders rörelsemarginal uppgick till drygt 10 procent.


Generation efter generation bygger våra byggare nya bostäder, kontor och inte minst alla vägar. Alla måste vi ta ansvar för samhällsutvecklingen. En bostadspolitik som i högre utsträckning baseras på riktade stöd till den enskilde personen. Med fördel ett subventionerat bo-spar för våra ungdomar och en behövlig granskning av bostadsbidragen. I övrigt är byggbolagen också måttligt sugna på investeringsstödet där de dessutom kritiserar initiativet och hävdar att det snedvrider marknaden och skapar osäkerhet. Regeringen pekar på att subventioner till byggbolag, i stället för genomgripande reformer av hela bostadspolitiken, är lösningen på bostadsbristen. Sedan investeringsstöden infördes 2016 har regeringen inte kunnat ange hur många färdigställda bostäder stöden har bidragit till.


I detta nummer kan man läsa bland annat om heta Nothvolts utveckling och tillverkning av batterier i megaskala. Ett nytt projekt som vill etablera offentlig upphandling som klimatpolitiskt styrmedel. Klimatförbättrad betong som finns redan idag. Ny skyldighet för arbetsgivare att anmäla höga radonhalter. Ett toppjobb på Uppsala Domkyrka där man just nu restaurerar korsen på kyrkans spiror. Från ett garage i Tävelsås till ett internationellt företag och en sammanfattning av Bostadsutvecklingsdagen – både traditionella frågeställningar och visioner redovisas. Och, inte minst en storsatsning som förnyar Uddevalla, och mycket mera.


God läsning och en varm God Jul och ett riktigt Gott Nytt År. Väl mött med nya tag 2020! Läs hela tidningen här;

https://www.svenskbyggtidning.se/


Jan Åström// Svensk Byggtidning