Sök
  • Kurt Elstad

SKRIVEN AV URBAN UTVECKLING DEN 15 APRIL 2019.


Urban Utveckling besökte under föregående vecka Bostadsforum 2019 i Solna som gav en initierad bild av vad som händer på bostadsmarknaden i Sverige och vilka frågor som är aktuella för kommuner och fastighetsägare.

Något vi särskilt tar med oss är det som nationalekonomen Ingvar Nilsson nämnde, nämligen att det lönar sig att jobba med social mobilisering i de utsatta stadsdelarna. Det känns bra att höra för oss som jobbar aktivt med delaktighetsfrågor i bostadsområden!


Se texten på Urbanutveckling.se