Sök
  • Kurt Elstad


”Använd dyrkarna till att öka flyttkedjorna”

Fokusera inte bara på fler bostäder. En stor del av lösningen på bostadsbristen finns i ökade flyttkedjor, skriver Maria Pleiborn, demograf och bostadsmarknadsexpert på WSP Advisory.


Vi är många som funderar över hur vi kan få bostadsmarknaden att fungera bättre. Jag tänker på frågan utifrån ett demografiskt, hållbarhets- och effektivitetsperspektiv. Vi har den befolkning vi har och det bostadsbestånd vi har. Hur kan vi utnyttja det mer effektivt så att fler kan leva i en bostad som passar deras behov?

I tider som nu med klimatkris och hållbarhetsfokus tycker jag också att det är märkligt att samtidigt som många ivrar för klimatsmarta lösningar också anser att vi måste bygga mer, men givetvis mer hållbart än idag. Vår bostadsminister och hans regeringsparti är bara ett exempel.Ofta möts jag då av argumentet att grundproblematiken är det finns för få bostäder och att vi helt enkelt måste bygga mer. Det är i och för sig en lösning men egentligen är det inte så ont om bostäder. Problemet är att vi inte utnyttjar de bostäder som finns optimalt.

Inspireras av: Sommarpratarna i P1 som gav så mycket att fundera över och inspireras av. Tänk att få detta nästan varje dag under hela sommaren.

Fast det mest hållbara borde väl ändå vara att inte bygga alls!  Att använda de resurser i form av bostadsytor som vi redan har. Hur ser det då ut idag? Vi bor 2,1 personer per bostad i Sverige och vi har bland de största bostadsytorna per person (41 kvm) i världen. Men de är ojämnt fördelade.

Många anser att det är social ingenjörskonst att försöka få till en bättre fungerande bostadsmarknad genom att stimulera flyttningar och flyttkedjor. Gärna för mig, för jag tror att det skulle kunna funka. Idag fungerar inte bostadsmarknaden – omflyttningen stannar av, inlåsningseffekterna ökar och inträdeshindren blir bara högre och högre.


Läs hela artikeln i Fastighetstidningen