Sök
  • Kurt Elstad

De senaste fyra åren har tillgångar för nära 52 miljarder sålts, mest av allt bostäder. Storsäljare är S-styrda kommuner i norr och M-styrda runt Stockholm skriver dagens samhälle.
Trots rekordstora överskott på senare år stiger kommunernas låneskuld. Investeringsbehovet är avsevärt och stadigt stigande. Vinster och avskrivningar räcker inte till för att finansiera investeringarna. Andra grepp måste till för att få loss kapital. Låna. Eller sälja något.

I en kommande rapport studerar kommungemensamma kreditmarknadsbolaget Kommuninvest utvecklingen av kommunernas försäljningar av fasta tillgångar från 2013 till 2016. Trenden är att de ökar, 2016 sålde kommunsektorn för 15,7 miljarder kronor och bostäder stod för 60 procent.

– Vi ser att försäljningar i vissa kommuner har stor ekonomisk betydelse, konstaterar Mattias Bokenblom, forskningsansvarig hos Kommuninvest. Läs mer här på Dagens Samhälle