Integritetspolicy och GDPR

 

Allmänt
Denna policy avseende integritet beskriver hur Seminar Design Group AB och Realstad AB samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt längst upp på webbplatsen.

 

Integritetspolicyn gäller då Seminar Design och Realstad AB tillhandahåller tjänster och personuppgifter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 

Personuppgiftsansvarig
Seminar Design Group är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att all behandling av personuppgifter som samlas in via denna webbplats sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Anmälningar till event, prenumerationer eller medlemsansökan
Personuppgifter som e-post, adress och fakturaadress som lämnas i samband med bokning av kurs, seminarium, konferens eller prenumeration av nyhetsbrev sparas i vår databas för kommande inbjudningar och erbjudanden till fler liknande aktiviteter.

Personuppgifter (namn, företag, adress, e-post, kostavvikelser samt andra uppgifter som du lämnar i samband med event) sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av konferensmaterial och utvärderingsenkäter och för egen deltagardokumentation. Vid de tillfällen vi tar betalt för event sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

 

Syfte med insamling av personuppgifter
– Hantera beställningar vid köp
– Hantera prenumerationer och nyhetsbrev
– Lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden
– Lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster
– Genomföra och hantera deltagande i event, svarsenkäter, seminarier
– Hantera kundtjänstärenden

Rätt att begära information
Du har rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas av Seminar Design / Realstad och att få uppgifter korrigerade.

 

Hur du begär ut informationen
Ett så kallat registerutdrag, kan du begära ut gratis en gång per år, med den information som vi har registrerad om dig. En begäran om ett registerutdrag måste skrivas under och skickas till oss med post på följande adress:

Seminar Design Group AB / Realstad AB Klippvägen 8, 131 42 Nacka

 

Kakor
Seminar Design använder så kallade ”kakor” på webbplatsen för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifiera återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra kakor användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av kakor kopplas inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.