© 2019  realstad ab

Socialt hållbart bostadsföretagande

6 november  -  Westmanska Palatset  -  Stockholm

Socialt hållbart bostadsföretagande

De ökande skillnaderna i hälsa och livsvillkor mellan olika samhällsgrupper och bostadsområden är en av våra största utmaningar i Sverige idag. Hur kan samhällsplaneringen göras mer socialt träffsäker än den är i dag? Vilken roll har bygg- och fastighetsbranschen? Vem tar ansvar och hur? Vilka andra sektorer i samhället måste fastighetsbranschen samverka med? Hur kan samhället, kommunerna, fastighetsbolagen, byggbolagen, arkitekterna arbeta mot en gemensam vision? Vad kan vi lära av tidigare misstag?

Välkommen till en spännande heldagskonferens
den 6 november i Stockholm.

09.00 Välkommen

Konferensen leds av Ann-Louise Rönestål Ek. Ann-Louise har lång journalistisk bakgrund som reporter, programledare och arbetsledare. Drygt tjugo år inom Sveriges Television och Sveriges Radio. Hon är sedan tio år egen företagare inom projektledning, journalistik och moderering.

09.10-09.40 Social hållbarhet - från ord till handling

Samhällsengagemang växer fram som näringslivets nya stora hållbarhetsfråga i Sverige. Problemen är komplexa och lösningarna börjar ofta som små lokala projekt. Hur kan man skala upp de många initiativen så att de gör en större nytta? Hur mäter vi social hållbarhet och säkerställer att de insatser som görs innebär en faktisk och långvarig skillnad, både hos individen och samhället? Hur viktigt är det med stadsförnyelse i utsatta områden? Vilka andra åtgärder får effekt? Vilka hinder och möjligheter finns?

Christina Wahlström, Hållbarhetsstrateg, Idéer för livet 

09.40-10.00 Vägen till bostäder för alla

Boinstitutet är en plattform för det breda samtalet om ett socialt hållbart boende, en bostadsmarknad i balans och en bostadspolitik för alla. Hur ser vi på läget på kort och lång sikt för olika målgrupper som har svårt att ta sig in eller stanna kvar på bostadsmarknaden?

Moa Andersson, Verksamhetsledare, Boinstitutet

10.00-10.30  Förmiddagskaffe och mingel

10.30-11.00 Hur vet vi att våra samhällsinvesteringar gör nytta?

Alla vi byggaktörer har en stor möjlighet och ett stort ansvar att bidra till ett bättre samhälle. Detta kräver flera saker: Att vi samspelar bättre mot gemensamma mål, att vi arbetar systematiskt, och att vi utvärderar det vi gör. Med hjälp av konkreta exempel presenteras hur Skanska arbetar med social hållbarhet i sina projekt, tillsammans med kommuner och ideella organisationer, och vilka resultat vi då kan uppnå.

Dagmar Gormsen, Utv-ledare Social Hållbarhet, Skanska Sverige 

11.00-11.30 Business case  
Gårdsten - en modell för att skapa blomstrande förorter

Miljonprogramsområdet Gårdsten i Göteborg är inte längre ett särskilt utsatt område. En förutsättning för en positiv utveckling är att alla samarbetar. Förutom viljan behövs också kunskap och erfarenhet av vad som är de kritiska faktorerna. Under denna programpunkt får du ta del av Gårdstens framgångsrecept.

Michael Pirosanto, VD, Gårdstensbostäder

11.30-12.00 Business case
Relationsförvaltning hos Stena Fastigheter

På Stena Fastigheter vill man att hyresgästerna ska trivas och känna dig trygg där de bor. Man vill också att barn och ungdomar i Stena Fastigheters kvarter ska få goda förutsättningar i livet och ha en meningsfull fritid. Därför arbetar man med relations- förvaltning - en metodik för att skapa trygga och trivsamma kvarter och utveckla områden. Extra fokus läggs på arbete, skola, fritid och trygghet.

Cecilia Fasth, Koncern VD, Stena Fastigheter AB

12.00-13.00  Lunch

13.00-13.25 Arkitekturens roll i en komplex samtid

Hur planerar vi områden och byggnader på ett sätt så att folk trivs och mår bra såväl fysiskt som psykiskt av att vistas i dem? Hur bygger vi så att fler har råd at bo och vad kan vi lära av andra länder? Hur bidrar arkitekturen till att människor i olika åldrar, från olika kulturer och med olika livssituationer kan leva ett gott liv i samma område?

Monica von Schmalenzee, Arkitekt och företagsledare

13.25-13.45 HSBs nya modell för ägande av bostäder

HSB har genom tiderna varit pionjärer inom många områden. Nu lanserar man HSB Dela - en ny modell för att äga en bostadsrätt i syfte att hjälpa unga vuxna in på bostads- marknaden. Hur fungerar det? Vem får vara med?

Lars Göran Andersson, VD, HSB Göteborg

13.45-14.10 Renovering anpassad för hyresgästens plånbok

Bostadsrenovering utan att kasta ut vare sig hyresgästen eller fullt fungerande stommar i kök och garderober. Renoveringen anpassas efter hyresgästens betalningsförmåga. Tänker du hållbart, varsamt, kvarboende så blir kalkylen plötsligt mer rimlig både för dig och dina hyresgäster.

Torgny Hellberg, Koncernchef, Modexa

14.10–14.40  Eftermiddagskaffe och mingel

14.40-15.05 Fin bygemenskap, men kommer polisen när man ringer? Om social hållbarhet på landsbygden

Bortprioriteras landsbygden i frågor som rör socialt hållbar samhällsutveckling? Eller är det kanske lättare att skapa socialt hållbara samhällen på landsbygden? Vilka faktorer är viktigast att jobba med på landsbygden för att skapa socialt hållbara boendemiljöer? Vad kan staden lära av landsbygden för att främja social hållbarhet? 

Terese Bengard, Verksamhetsledare, Hela Sverige ska leva 

15.05-15.30 Smart finansiering av sociala åtaganden

Vikten av att mäta och utvärdera arbetet med social hållbarhet. Kan sociala obligationer vara ett sätt att koppla ihop socialt arbete med marknaden? Hur kan nya affärsmodeller för delningsekonomi bidra till social hållbarhet?

Anna Heide, Affärsutvecklingschef, Fastighets AB Trianon

15.30-16.15 Social hållbarhet i verkligheten

- erfarenheter, metoder och verktyg

Patrik Derk är ansvarig för social hållbarhet på Ramboll. Han var tidigare stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista och har även varit vd för Telge Hovsjö ab, ett fastighetsbolag som också var en plattform för social hållbarhet i ett område i Södertälje. Han har dessförinnan varit rektor på Hovsjöskolan och Ronnaskolan i Södertälje.

Patrik Derk, ansvarig för social hållbarhet på Ramböll

16.20–17.00 MINGEL

Fakta:

TID: 6 november kl 08.30-16.20

PLATS: Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm

 

PRIS: 4.995 kr per person, moms tillkommer.
Avgiften inkluderar morgon- och för-och eftermiddagskaffe samt lunch. Dokumentation kommer att finnas för nedladdning efter konferensen. Avgiften faktureras innan konferensen.

ÖVRIGT: Öppet köp fram till den 6 oktober, därefter är bokningen bindande. Plats kan vid förhinder överlåtas till kollega från samma företag. Lagstadgad moms tillkommer. I priset ingår konferens, dokumentation, samt lunch och fika. Vi reserverar oss för mindre programändringar.

Folder - PDF

Karta till konferenslokalen

Tips på andra kurser och konferenser:

BYGGTEKNIK

18-19 februari 2020

Byggteknik för icke byggare. Kurs för dig som behöver en snabb uppdatering av hur byggbranchen fungerar

Från:

5495 kr

BOSTADSDAGEN

3 december

Årligt konferens om det senaste inom bostadsutveckling, projekt, konjunktur. Debatt och flera case.

Från:

4495 kr

BOSTADSFORUM

11-12 mars 2020

Branschens stora mötesplats för dig i bostadsbranschen. Politik, marknad, projekt och bostadsutveckling.

Från:

4995 kr