Facebook_BannerB_ud19.jpg

Bostadsutvecklingsdagen 2019

3 december - Bonnier konferens
Torsgatan 21, Stockholm

Tid kvar

Folder_BUD_2019_framsidan.jpg

Välkommen till
Bostads-utvecklingsdagen

Bostadsbyggandet 2019 i Sverige möter en kärvare marknadsbild, trots det har bostadspriserna stigit det senaste året och fortsatte uppåt i Stockholm, Göteborg och Malmö under sommaren. Men många nyproducerade bostäder är fortfarande svårsålda. Osäkerhet för den allmänna ekonomiska utvecklingen och hårda ekonomiska regler för bolån gör läget framöver svårbedömt. Vad händer nu?

Hur ser analyser och prognoser ut inför 2020? Bygger vi rätt i förhållande till behoven? Var finns utvecklingen och de goda exemplen? Utförs bostadsbyggandet i samklang med ökat fokus på hållbarhet? Går det att bygga billigare? Hur utvecklas bostäder för unga vuxna och för vår åldrande befolkning?

 

Allt det här och mycket mer av fördjupning och nya möjligheter ägnar vi konferensen ”Bostadsutvecklingsdagen 2019” som går av stapeln den 3 december i Stockholm. Med en gedigen församling talare bland eliten i bostadssverige kommer Du som deltagare att få ta del av goda exempel och samtala med de aktörer som kan visa på nya vägar inom byggande och boende.

Program

09.00 Välkommen

Konferensen leds av Stefan Attefall. Stefan har en gedigen bakgrund i bostadssektorn med 19 år i riksdag och regering, och var mellan 2010 och 2014 civil- och bostadsminister med ansvar för bland annat bostadsfrågor, statsförvaltning och offentlig upphandling. I dag är han - bland mycket annat - strategisk rådgivare, bostadspolitisk kommentator och driver eget företag.

09.20-09.50 Bostadsutveckling - Risker och möjligheter

Digitalisering, hållbarhet och visioner. De stora entreprenadföretagen jobbar stenhårt med utveckling. Är det till och med så att den konservativa byggbranschen håller på att inta en ledande position inom innovation och hållbar teknik? Skanskas vice VD låter oss ta en titt in i kristallkulan för hur bostäder byggs och ser ut om tio år.

Mikael Matts, vice VD och ansvarig bostäder, Skanska

09.50-10.20 Aktuellt konjunkturläge inför 2020

Mycket talar nu för sämre ekonomiska tider. Vi får en lägesstatus i samhällsekonomin och dess inverkan på bostadsmarknaden.

Cathrine Danin, Seniorekonom, Swedbank

10.20-10.50  Förmiddagskaffe och mingel

10.50-11.10 Marknadskollen

Trender och tendenser för nyproduktionsmarknaden just nu. Läget på bostadsmarknaden har gjort det tuffare för mäklare och för det övre segmentet inom nyproduktionen i storstadsområdena har marknaden bromsat in. Vad säljer bäst och vem köper? Får kunderna lån? 

Joakim Lusensky, Analys- och Kommunikationschef, Mäklarsamfundet 

11.10-11.30 Så kan vi beräkna behovet av bostäder

Ytterst få kommuner har en rättvisande bild av hur behovet ser ut för människor med svag ställning på bostadsmarknaden. Tyrens har presenterat en ny beräkningsmodell som kopplar samman hushållens ekonomiska förutsättningar med det lokala utbudet av bostäder.

Simon Imner, Bostadsmarknadsanalytiker, Tyréns

11.30-12.00 Med luppen på social hållbarhet

Med fokus på social hållbarhet - hur kan vi hantera ungas och äldres växande behov bostadsmarknaden? Ungdomsköerna till bostadsförmedlingarna blir allt längre och samtidigt har vi också en äldreboom att hantera runt om i kommunerna. Är det socialt hållbart att både unga och äldre ska "få bo kvar hemma" så länge som möjligt? Vad kan vi göra och hur får vi t.ex. snabbt fram fler mindre bostäder anpassade för denna målgrupp?

Maria Pleiborn, Demograf, Expert Bostadsmarknad, WSP
 
Maria har varit konsult med inriktning på bostadsmarknadsfrågor i över 15 år. Hennes huvudsakliga kompetens är bostadsmarknadens utveckling och fastighetsprisernas förklaringsfaktorer. Hon har under lång tid arbetat med modeller som förklarar hur priser på bostäder och fastigheter varierar över tid, geografi och kvaliteter.

12.00-13.00  Lunch

13.00-13.25 CASE - Boende för äldre

Både marknadsefterfrågan och utveckling av nya koncept ökar för varje år. Genom att se på vilka behov som seniorer, kommunerna och samhället i stort har vad gäller boendesituationen utvecklas nya konceptboenden för äldre. Hur ser marknaden ut och vad är tanken bakom Bovieran?

Jeanette Öhman, Affärsutvecklare, Bovieran

13.25-13.50 CASE - Boende för yngre

HSB har genom tiderna varit pionjärer inom många områden.
Nu lanseras HSB Dela - en ny modell för att äga en bostadsrätt i syfte att hjälpa unga vuxna in på bostads- marknaden. Hur fungerar det?
Vem får vara med?

Pernilla Bonde, VD HSB Riksförbund

13.50-14.15 Framtidens bostadsproduktion

Framtidens bostadsproduktion kan göras inomhus - I december 2017 - i hamnen i Piteå - invigdes Sveriges största fabrik för produktion av flerbostadshus. Men vad är skillnaden gentemot traditionellt byggande och kan fabriksbyggnation verkligen ge fler och "billigare" bostäder? Här ges auditoriet en bild av utmaningarna för industriellt bostadsbyggande.

Stefan Lindbäck, VD Lindbäcks Bygg

14.15–14.40  Eftermiddagskaffe och mingel

14.40-15.05   Ny rapport – Morgondagens boendekoncept

Ökade byggpriser och vårt mer urbana levnadssätt öppnar upp

för en rad spännande boendetrender. Vad betyder det för bostadsproduktion, arkitektur och inredning?

Erik Bruhn, VD, Archus Arkitekter

15.05-15.30 Bostäder för alla

Bostäder för alla en lägesanalys - behövs en ny bostadssocial utredning?

Martin Grander, fil dr i urbana studier, Malmö Universitet

15.30-16.15  

PANELDISKUSSION

Läget i bostadssverige inför år 2020

Parternas syn på bostadssituationen: Social hållbarhet, finansiering av byggande, hyror samt det parlamentariskt läget och vad det har för konsekvenser på bostadsutvecklingen?

Marie Linder, Förbundsordförande Hyresgästföreningen

Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna

Jörgen Mark-Nielsen, Samhällspolitisk chef Sveriges Allmännytta

Fakta:

TID: 3 december kl 08.30-16.20

PLATS: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm

 

PRIS: 4.995 kr per person (exkl moms)

 
PROGRAM PDF

 
ÖVRIGT: Öppet köp fram till den 3 november, därefter är bokningen bindande. Plats kan vid förhinder överlåtas till kollega från samma företag. Lagstadgad moms tillkommer. I priset ingår konferens, dokumentation, samt lunch och fika. Vi reserverar oss för mindre programändringar.

Utställare
SKANSKA-orig-logo-RGB-534.jpg
image002.png
Mediapartner

Karta till konferenslokalen

Tips på andra kurser och konferenser:

BYGGTEKNIK

11-12 mars Stockholm

13-14 maj Malmö

Byggteknik för icke byggare. Kurs för dig som behöver en snabb uppdatering av hur byggbranchen fungerar

Från:

5495 kr

ECODRIVE

19 mars

Stockholm

Du lär dig de vanligaste felen i en byggnad och varför energi-användningen är så hög. Du får tips, råd, metoder och verktyg för att åtgärda enkla fel

Från:

4995 kr

BOSTADSFORUM 20

17-18 mars

Stockholm

Årlig branschträff för dig som arbetar med bostäder och boendefrågor. Privata aktörer, allmännyttan, kommuner, arkitekter politiker och konsulter träffas för erfarenhetsutbyte.

Från:

4995 kr