Trots kris – få nya hyresrätter!

 

Fyra av tio allmännyttiga bostadsbolag kommer inte att färdigställa och hyra ut några nya lägenheter i år, visar en kartläggning av Dagens Samhälle.

Enligt Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät är det bostadsbrist i 255 av Sveriges 290 kommuner, en ökning med 72 kommuner på två år.

Dagens Samhälle har via enkäter frågat de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sabo om deras planer för 2018. 261 bostadsföretag och stiftelser av sammanlagt 301 har valt att svara på våra frågor, det vill säga 87 procent.

Av de allmännyttiga bostadsbolagen kommer, enligt undersökningen, cirka 40 procent inte att färdigställa några nya bostäder under 2018.

– Det kan finnas många olika skäl till att man inte bygger. Många av våra medlemsbolag har under de senaste 20 eller 30 åren sysslat med förvaltning. Byggkompetens tar tid att bygga upp, säger Anders Nordstrand som är Sabos vd, och fortsätter.
– Byggföretagen är dessutom inte intresserade av att bygga på vissa orter. De lägger så höga anbud att det blir så dyrt att bostadsbolagen väljer att avstå. Hyrorna skulle bli för höga för den marknaden.

Av de tio största bolagen i Dagens Samhälles undersökning som inte räknar med att färdigställa några bostäder i år, är samtliga verksamma i kommuner med bostadsbrist (enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät).

Ett exempel är Telge Bostäder i Södertälje.
– Vi kan inte ta ansvar för hela bostadsbehovet, säger Boel Godner (S), ordförande i kommunstyrelsen i Södertälje.
– Vi är inte så stora att vi kan ha nya projekt i gång hela tiden. Dessutom bygger privata aktörer numera hyresrätter i Södertälje, och då finns det inte samma behov för kommunen att varje år göra investeringar i nya bostäder, säger hon.

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna är ett annat allmännyttigt bostadsbolag i Stockholmsområdet som inte har några nya hyreslägenheter klara för inflyttning i år.
– Men vi har planer framme och kommer att genomföra ett antal projekt under nästa mandatperiod och perioden därefter. Sammanlagt handlar det om 700 lägenheter. Exakt när de blir klara beror bland annat på överklaganden. I Solna blir i princip alla projekt över-klagade, säger bolagets ordförande Magnus Nilsson (M).

 

Läs hela artikeln från Dagens Samhälle här