Ulf Nilsson 4mbD. Carnegie & Co som äger och förvaltar bostadsfastigheter deltar på Bostadsforum den 29 mars. VD Ulf Nilsson berättar om deras modell för renovering och förvaltning av bostäder. Hur går det och hur ser framtidsplanen ut? Vad säger hyresgästerna om genomförda projekt? Hur sker samverkan med de boende och det omgivande samhället?

Bostadsforum är en årlig mötesplats för alla som arbetar med att utveckla bostäder. Bostadsforum vänder sig till: konsulter med fokus på 
bostäder och samhällsutveckling, – Arkitekter, Jurister, Rådgivare, Teknikkonsulter, – Privata och kommunala ägare av bostadsfastigheter – 
Bostadsförvaltare – Byggbolag och projektutvecklare, – Kommuner och kommunala bolag