Att 85 procent av svenskarna bor i städer är en myt. Debatten måste utgå från verkligheten, majoriteten av svenskarna vill och kommer även i framtiden att bo i punkthus och handla i externa köpcentrum. Endast genom att acceptera det kan vi få en dialog om det som är viktigt – hur svenskarnas livsstil kan bli mer hållbar. Det skriver Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen, i veckans krönika.

Före valet genomförde Veidekke en intressant övning där politiker fick ta fram sina visioner för framtidens bostäder. Vid presentationen i riksdagen noterade jag dock att det finns några onödiga mentala föreställningar som politikerna bär med sig.

En överdriven fixering vid ”staden”.
En skröna som bitit sig fast i debatten är att i Sverige bor 85 procent av befolkningen i ”städer/tätorter”. Siffran kommer från en sammanställning av alla orter med minst 200 invånare, det vill säga många avfolkningsbyar i Norrlands inland räknas som ”städer”. I själva verket är det tvärtom – bara 15 procent bor i stadskvarter av den typ som vanligtvis förknippas med begreppet stad. Ungefär 85 procent av svenskarna bor i villor, radhus och punkthus. Sverige är inte mer urbaniserat än andra länder och urbaniseras inte snabbare än andra länder. Genom att hävda att nästan alla bor i städer och sedan koppla detta till stadskvarter (där nästan ingen bor) blir diskussionerna verklighetsfrånvända.

Läs hela artikeln på Bostadspolitik.se