– Vi var benhårda. Ingen har tilldelats mark i Vallastaden utan att visa hur de ska leva upp till sina utfästelser, säger Magnus Liljedahl på Linköpings kommun.

Redan när arkitektkontoret Okidoki vann tävlingen om en stadsplan för Vallastaden 2012, med idén om små fastighetsindelningar, arkitektonisk mångfald, social hållbarhet och resurseffektivitet, fanns en tydlig tanke från Linköpings kommun om att anvisa mark efter kvalitet och inte till högsta pris.

– Kommunen hade visionen om en brokig stadsdel med möjlighet till möten och ville varken ha en villamatta eller ett nytt miljonprogram, säger Magnus Liljedahl på mark- och exploatering på Linköpings kommun.

Han började arbeta med Vallastaden i samband med arkitekttävlingen. Tillsammans med Okidoki har han utvecklat kriterier för de utfästelser som byggherrarna sedan har gjort i sex olika markanvisningstävlingar. Från medborgardialoger i kommunen kom önskemål om boendemedverkan, lekfullhet och samlingsplatser. Andra tidiga kriterier var arbetsmarknadsåtgärder och samverkan med universitetet. För att få en mer socialt blandad stadsdel ville kommunen dessutom uppmuntra till nya upplåtelseformer, olika och nya typer av byggherrar och en låg månadsavgift för hyresrätt.

Läs den intressanta artikeln från Arkitekten här

Vill du höra mer om detta deltar Magnus Liljedahl på Bostadsutvecklingsdagen den 5 december och berättar om Vallastaden.