I jämförelseförfarandet för Fokus Skärholmen har de inlämnade anbuden utvärderats utifrån kriterierna; team, referensprojekt, byggnadsprinciper och social hållbarhet. Stockholm Stad hade särskilt efterlyst kreativa förslag inom social hållbarhet och kriteriet vägde extra tungt i utvärderingen.

– Vi på Storstaden Bostad är mycket glada att bli tilldelade mark i Skärholmen. De senaste åren har det blivit allt viktigare med social hållbarhet när nya kvarter och bostäder ska utvecklas. Därför har vi lagt extra fokus på just social hållbarhet när vi utvecklat vårt hållbarhetsarbete. Det är väldigt kul att det nu ger resultat, säger Per Jutner, VD på Storstaden Bostad.

Jämförelseförfarandet omfattade cirka 650 bostäder, totalt 11 000 BTA, med blandat bostads- och hyresrätter. Av de cirka 30 byggaktörer och 50 ansökningar som jämförts, tilldelas Storstaden Bostad en av markanvisningarna i Mälaräng, omfattande cirka 90 bostadsrätter.

– Storstaden Bostad ser fram emot att få vara med att utveckla Mälaräng till en socialt hållbar stadsdel. Vi är ett bostadsbolag som inte bara vill skapa vackra byggnader och eftertraktade lägenheter, för oss är det lika viktigt att skapa attraktiva kvarter och platser dit alla människor vill komma och spendera tid. Att vi tilldelas den här marken är en viktig milstolpe för Storstaden Bostad och en bra språngbräda för vårt långsiktiga arbete framåt, säger Per Jutner.

Detta blir Storstaden Bostads fjärde bostadsprojekt och bolaget har som mål att bygga 150 bostäder per år.

Mer om Fokus skärholmen på Bostadsforums temadag Kommunal Bostadsutveckling – Framtidens stad den 23 mars

23 mars – 15.30 Fokus Skärholmen –en levande förstad
Så utvecklar vi en attraktiv mix av handel, arbete, bostäder, kultur och rekreation
Karin Ahlzén, Projektchef för Fokus Skärholmen

 

Bokningen för Bostadsforum är nu öppen  – Boka din plats här

Preliminärt Program 2018