Efter årsskiftet har intresset för juridisk hjälp i samband med köp av nyproducerade bostäder ökat lavinartat. Flera fall med framförhandlade prissänkningar samt fall som hamnar i domstol är att vänta.

Det säger Jesper Lublin, jurist på juridiksajten Lawline, till Nyhetsbyrån Direkt.

”Efter nyår har sökningar på frågor om nyproduktionsavtal ökat lavinartat. Det var ett fenomen som knappt fanns före årsskiftet”, säger Jesper Lublin som påpekar att sådana sökningar började i liten skala under hösten. 

Han stämmer in i den bild som framträtt i exempelvis Svenska Dagbladet rapportering nyligen – efterfrågan på juridisk rådgivning för att komma ur nyproduktionsavtal ökat kraftigt på sistone.

”Många har hört av sig och under de senaste veckorna har vi fått in ett flertal kunder som är i behov av juridisk rådgivning”, säger han.

Bostadsutvecklares säljprocess sker i flera steg. Först sker en säljstart där icke-bindande bokningsavtal tecknas. Därefter skriver kunder på ett förhandsavtal som bedöms som juridiskt bindande. Bostadsköparen har fram till och med den punkten betalat in relativt begränsade belopp i förhållande till slutsumman. Ett större belopp betalas först cirka ett halvår före inflyttning då själva upplåtelseavtalet tecknas. Lejonparten, slutlikviden, betalas dock först i samband med inflyttningen.

Med de stora nivåerna av nyproduktion som färdigställs under innevarande år börjar det nu bli dags för många som tecknat förhandsavtal att skriva upplåtelseavtal inom kort. Kombinerat med prisutvecklingen på bostadsmarknaden har därför de som står i stånd att skriva på upplåtelseavtalen nu börjat höra av sig till juridiska rådgivare, såsom Lawline.

”Kunder ser att det börjar närma sig upplåtelsetidpunkt”, säger Jesper Lublin och menar att det är den främsta anledningen till att kundtillströmningen varit så kraftig hos rådgivare som Lawline under de senaste veckorna. Kunder konstaterar nu att de kommer behöva betala större summor.

I de fall där bostadsutvecklaren inte varit tillräckligt precis med färdigställandetidpunkt i förhandsavtalet, och upplåtelseavtal ännu inte har skrivits på, kan det finnas möjlighet för köparen att dra sig ur, upplyser juristen.

”Enligt lagen är en tidpunkt för överlåtelse ett formkrav”, säger Jesper Lublin angående förhandsavtal.

Han påtalar att avtal kan vara ogiltiga i de fall där tidpunkten för inflyttning inte är tillräckligt preciserad.

Läs hela artikel på DI