Sverige behöver en rejäl bostadskrasch pådriven av staten för att vi ska få en sund bostadsmarknad, enligt Hans Lind, professor i fastighetsekonomi. Han hävdar att staten ska garantera att det byggs billiga bostäder trots att marknaden går ner och att räntorna måste höjas – allt för att pressa ner bostadspriserna.

 

Den senaste tiden har en liten prissänkning på bostäder noterats sedan toppnoteringen i slutet på sommaren vilket bland annat tros bero på ökat utbud av bostäder. Finansinspektionens senaste förslag om amorteringskrav ser ut att bli verklighet då regeringen säger ja. Oroliga röster varnar nu för att det kan leda till ett prisras på bostäder som kan ha förödande effekter på svensk ekonomi.

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, hävdar däremot att raset blir alldeles för litet. Han vill se en drastisk omläggning av svensk bostadspolitik med målet att halvera bostadspriserna. Han hävdar att dagens bostadspriser är absurt höga, uppumpade av låga räntor och ett för litet utbud.

– Om vi ska göra det möjligt för de som har svårast att komma in på bostadsmarknaden att verkligen göra det måste vi göra något drastiskt, men för att nå dit måste vi ha någon slags kamikazepolitiker som vågar ta radikala beslut som leder till att det är lätt att få tag på en bostad, säger Hans Lind.

De beslut han menar ska till för att Sverige ska få en sund bostadsmarknad som gör det möjligt för alla att få tillgång till en bostad till rimlig kostnad handlar om att få upp räntorna och att kraftigt öka utbudet av bostäder, alldeles oavsett att det innebär att bostadspriserna sjunker kraftigt. Det skulle nämligen vara ett av huvudmålen. Den aktör som måste ta huvudansvaret för att det ska kunna ske är staten.

– Man skulle förstås kunna försöka lösa det här genom att införa social housing, med vissa fastigheter där hyran är subventionerad av staten. Ett sånt bestånd skulle kunna vara insprängt i det befintliga beståndet, men jag anser att ett sånt system är dåligt på flera sätt, bland annat för att det riskerar att leda till en svart marknad och för att människor själva ska kunna hitta en bostad på marknaden och inte behöva ansöka hos en myndighet, säger Hans Lind

 

Läs hela artikeln på Byggindustrin