Claire Ingram, forskare på Handelshögskolan.

På bara några månader har tolv aktörer ansökt hos FI om att få erbjuda bolån. Att fintech-bolagen nu går från att bara vara mellanhänder bör gynna bolånekunderna, menar Claire Ingram, forskare på Handelshögskolan. Men det är främst de lågbelånade kunderna som uppstickarna slåss om skriver svd i en artikel.

Bara de senaste månaderna har åtta bolag ansökt hos Finansinspektionen om tillstånd att förmedla och lämna bostadskrediter. Fyra aktörer fick tillstånd under sent 2017, fem under början av 2018. Tre ansökningar är ännu inte färdigbehandlade.

– Fler ansöker om att få hålla på med det här. Man försöker hitta lösningar för att finansiera bolånen på ett lönsamt sätt, utan att använda bankernas modeller, konstaterar Roger Jacobsson, senior jurist på Finansinspektionen.

Att antalet ansökningar om att få tillstånd att bli bostadskreditinstitut ökat så anmärkningsvärt de senaste månaderna beror enligt Roger Jacobsson på att många ”vaknat till” till följd av annan reglering.

– Min bedömning är att inget nytt har hänt. Regleringarna har inte öppnat upp för något som inte tidigare varit möjligt. Men vi vet att när det kommer reglering på ett område så vaknar många till, så har det exempelvis varit med betaltjänster.

Nya bolånestartups
Åtta aktörer har fått tillstånd att kalla sig bostadskreditinstitut av Finansinspektionen:

Compricer
Consector
Euria
Finanskollen i Sverige
Simplex
Stabelo
Svensk Hypotekspension
Tink

Källa: FI

Läs hela artikeln i SVD