Värderingsdata har granskat 244 bostadsrättsföreningar i Stockholms innerstad som omfattas av den höjning av tomtavgälder som utfärdas av Stockholm stad under sommaren 2018. Höjningen innebär för många föreningar mer än en fördubbling av avgälden och de kan komma att behöva höja avgifterna för bostadsrättsinnehavare för att kunna finansiera den förhöjda avgälden.

För att se hur stor påverkan det blir har vi utfört en studie där vi valt ut bostadsrättsföreningar med tomträtt i Stockholms innerstad. Föreningarna har 10-årsavtal med Stockholms stad, är aktiva föreningar, och det finns en komplett årsredovisning i vår databas.

Eftersom medlemsavgifterna i genomsnitt står för två tredjedelar av intäkterna, antar vi att tomträttsavgäldernas ökning fördelas ut proportionerligt. Föreningarna i studien har i genomsnitt medlemsavgifter på 592 kr/kvm BOA och lägger vi på ökningen av tomträttsavgälderna på denna kommer vi upp på 693 kr/kvm BOA (+17%). För en trerummare på 77 kvadratmeter innebär detta att månadsavgiften kan komma att öka med 562 kr (6 744 kr/år); från 3 306 till 3 868 kr.

 

Läs hela värderingsdatas studie här