AB Gavlegårdarna avser att sälja fastigheter i två bostadsområden i Gävle som omfattar 803 lägenheter.Fastigheterna ligger i Sätra och på Brynäs.

Gävle växer och likaså efterfrågan på boende och hyresrätter. Idag har Gavlegårdarna en mycket låg vakansgrad och utbudet av hyresrätter är mycket begränsat. För att Gävle ska kunna fortsätta växa och människor erbjudas en bostad har Gavlegårdarna ett mål från ägarna, Gävle kommun, som i dagsläget säger att företaget ska bygga 750 lägenheter till 2020.Den föreslagna försäljningen av fastigheterna är tänkt att bidra till finansieringen av nyproduktion och investeringar i befintliga fastigheter.

 

Läs mer här