SABO fortsätter att lansera nya husmodeller inom det egna prispressade konceptet Kombohus. Denna gång är det husmodeller anpassade för stadsmiljö i form av hela kvarter eller som solitärer i staden, Kombohus Kvarter och City, som har tagits fram för att möta behovet av bostäder i de växande städerna.

Bransch- och intresseorganisationen SABO visar att det går att bygga kostnadseffektivt och bo funktionellt utan att göra avkall på kvalitet. Ett långsiktigt hållbart byggande bidrar inte bara till bostäder som håller i många generationer framöver, utan även till en hållbar stadsutveckling.

– Vi adderar nu Cityhusen och Kvarter till Kombohuskonceptet där vi sedan tidigare bland annat erbjuder Kombohus Trygg. Därmed kan vi möta två mycket tydliga samhällsutmaningar – urbanisering samt en åldrande befolkning, säger Jonas Högset som är chef för SABOs Fastighet & Boende.

Cityhusen skapar stora möjligheter för såväl förtätning i stadsmiljö som hela kvarter i lägen nära befintlig kollektivtrafik då de fullt ut uppfyller dagens bullerkrav. Kombohus Trygg är anpassat för äldre personer som fortfarande vill bo kvar hemma men ändå ha en trygg och anpassad bostad.

Sveriges höga byggpriser har gjort det nödvändigt för SABO att göra stora strategiska satsningar för att kunna bygga på flera orter. Med ett koordinerat upphandlingsarbete är det möjligt att driva fram kostnadseffektivare bostadsproduktion. Medlemmarna i SABO har sedan 2011 haft möjlighet att bygga en serie nyckelfärdiga hus till ett fast pris som ligger cirka tjugofem procent under marknadspris. Husen kallas Kombohus och finns i flera olika utföranden, från hela kvarter till mindre kompletteringshus. Husen upphandlas antingen via ramavtal eller med hjälp av upphandlingsmodellen Flex. I dagsläget erbjuds Kombohus Bas, Plus, Trygg, City, och Kvarter i Flex-modellen.

På Bostadsforum den 23 mars berättar Jonas Högset mer om detta på Temapasset Byggande och projekt