Programmet Kommunal Bostadsutveckling är nu klart. Den 23 mars presenterar vi en spännande dag med fokus på framtidens stad. Moderator kommer att vara Fredrik Bergström,Ek. Dr Affärsområdeschef WSP Analys och Strategi. Programmet sker i samarbete med SKL.

På politikernas agenda står målen om 700 000 nya bostäder och fossilfria transporter inom femton år. Social hållbarhet har kommit att bli ett nytt fokus för framtidens stadsplanering. För att möta framtiden står vi inför utmaningar som innebär helt nya frågor och roller. Det är lika viktigt att ta in social hållbarhet i stagnerade som i snabbväxande kommuner. Under årets kommuntema tar vi upp det centrala perspektivet hur vi formar staden i framtiden. Vilka tidiga lärdomar kan vi dra från planering av den första ABC-staden och använda lärdomarna för att bygga framtidens Bo-städer?

I framtidens skapas kreativa möten mellan människor. Vi bor, reser samt arbetar och med hjälp av dagens och morgondagens digitala tjänster bygger vi ett samhälle där människor vill leva – länge. Hur gör vi detta smartast?

Boka plats den 23 mars om du vill veta mer om framtidens stad!

Program