ABC-STADEN 2.0  –  FRAMTIDENS STAD PÅ BOSTADSFORUM 2018

På politikernas agenda står målen om 700 000 nya bostäder och fossilfria transporter inom femton år. Social hållbarhet har kommit att bli ett nytt fokus för framtidens stadsplanering. För att möta framtiden står vi inför utmaningar som innebär helt nya frågor och roller.  Det är lika viktigt att ta in social hållbarhet i stagnerade som i snabbväxande kommuner. Under årets kommuntema tar vi upp det centrala perspektivet hur vi formar staden i framtiden. Vilka tidiga lärdomar kan vi dra från planering av ABC-staden och hur kan vi bygga nya bostäder? I framtidens skapas kreativa möten mellan människor. Vi bor, reser samt arbetar och med hjälp av dagens och morgondagens digitala tjänster bygger vi ett samhälle där människor vill leva – länge.  Hur gör vi detta smartast?

KOMMUNALBOSTADSUTVECKLING
Temapass under Bostadsforum den 23 mars i samarbete med SKL

Medverkande talare är:

 • Fredrik Bergström Ek. Dr och Affärsområdeschef WSP
 • Peter Sharratt, Development director WSP UK (anförandet hålls på engelska)
 • Thomas Sandell, Chefsarkitekt, Sandellsandberg
 • Anna Granath Hansson, Bostadsforskare, KTH
 • Patrik Faming, Planeringsarkitekt SA/MSA, Boverket
 • Alf Karlsson, Statssekreterare på Näringsdepartementet
 • Åsa Bellander, Kommundirektör, Sundsvalls kommun 
 • Stefan Engdahl, Planeringsdirektör, Trafikverket
 • Åsa Elm, Kommunikationschef, MTR
 • Marcel Kroeze, Head of Scania Sustainable City Solutions
 • Björn Abelson, Ordförande i byggnadsnämnden Lunds kommun
 • Karin Ahlzén, Projektchef för Fokus Skärholmen i Stockholm
 • Jan Malmgren, Samhällsutvecklingsdirektör i Varberg

Läs hela programmet här

Missa inte bokatidigt-rabatten!
Boka din plats denna vecka och få 10 % rabatt på deltagaravgiften