3 år har gått sedan ett flertal utredningar gjordes. Många förslag och idéer presenterades. Vad kan vi se för resultat och går utveckling framåt?
Dagens regering har nu regerat mer än halva mandatperioden och vi gör en lägesanalys av svensk bostadspolitik.

DET SLUTGILTIGA PROGRAMMET 2017

Fokus den 29 mars ligger på allmänna frågor som marknad,
politik och nya regler. Den 30 mars har du tre olika teman att välja på.
1: KOMMUNFOKUS    2: RENOVERING      3: BOSTADSBYGGANDE

Talarpanel Bostadsforum 2017

 • Peter Eriksson, Bostadsminister
 • Ulf Nilsson, D. Carnegie & Co
 • Peter Wågström, NCC
 • Sophia Mattsson-Linnala, Rikshem
 • Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna Sverige
 • Jan-Ove Östbrink, SKL (Moderator)
 • Göran Cars, KTH (Moderator)
 • Bengt Hansson, Boverket
 • Bosse Söderberg, Boverket
 • Tor Borg, SBAB
 • Olle Wästberg, Nybyggarkommissionen
 • Madeleine Nobs, NCC
 • Frederic Druot, Tour Bois-le-Prêtre (France)
 • Fredrik Kopsch,  Lunds universitet
 • Ted Lindqvist, Evidens
 • Emma Jonsteg, Utopia
 • Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier
 • Petter Jurdell, SABO
 • Olle Wästberg, Nybyggarkommissionen
 • Maria Säterdal, Växjöbostäder
 • Ulf Nyqvist, Borkyrkabyggen
 • Martin Grander, Malmö Högskola
 • Erik Pelling, Uppsala kommun
 • Magnus Uhrberg, Göteborgs stad
 • Martin Willén, Örebro kommun
 • Inger Sellers, Region Skåne
 • Bo Adling, Sveriges Byggindustrier
 • Johanna Wiklander, Linköpings kommun
 • Henrik Tvarnö, Vetlanda kommun
 • Patrik Farming, Boverket
 • Erik Stenberg, Arkitektur KTH (Moderator)
 • Ola Broms Wessel, Spridd
 • Ulf Viktorsson, Botkyrkabyggen
 • Andres Muld, Renoveringscentrum
 • Anna-Klara Aspegren, Byggtjänst
 • Anette Sand, Familjebostäder
 • Tomas Johansson, Boverket
 • Mattias Jonsgården, Knivstabostäder
 • Lena Jansson Nordin, Hyresgästföreningen
 • Anna Braide Eriksson, Chalmers
 • Victoria Percovich Guiterrez, White
 • Sten Gromark, Chalmers
 • Anders Josephsson, Träbyggnadskansliet  (Moderator)
 • Bengt Wånggren, SGBC
 • Anna Forsberg, Skanska
 • Jan Persson, Kilenkrysset
 • Stefan Linbäck, Lindbäcks Bygg
 • Maria Rydqvist, Boverket
 • Johan Edstav, Landstingsråd, Uppsala
 • Tomas Alsmarker, Nyréns
 • Hans-Eric Johansson, Senior advisor
 • Malin Löfsjögård, Svensk Betong
 • Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli
 • Catherina Fored, Byggvesta
 • Mats Herner, Wallenstam

 • Jerker Lessing, BoKlok

HELA PROGRAMMET FÖR BOSTADSFORUM 2017