Ekonomiprofessorn och forskaren Daniel Waldenström menar att bostadsmarknaden är mer komplex än vad många beskriver den som. Foto: Karl Gabor/Institutet för Näringslivsforskning och Claudio Bresciani/TT

Bostadsmarknaden är inte trögrörlig. Inte heller är det reavinstbeskattningen som gör marknaden trög. Det menar professorn i nationalekonomi, Daniel Waldenström som är skarpt kritisk till en förenklad diskussion om bostadsproblematiken.

 

Ekonomiprofessorn och forskaren Daniel Waldenström, ifrågasätter beskrivningen av bostadsmarknaden som trögrörlig och att trögrörligheten skulle bero på skatter. Under rubriken ”Myten om den orörliga bostadsmarknaden” skriver han på ekonomibloggen Ekonomistas, att det inte är så enkelt att det går att dra ett likhetstecken mellan reavinstbeskattning och trögrörlighet. Han menar att sambandet faktiskt är oklart.

– Jag reagerar på en alldeles förenklad beskrivning av bostadsmarknaden, att den generellt skulle vara trögrörlig och att det stora problemet skulle vara att vissa människor fått reavinster som de måste betala skatt på. Det kan man ifrågasätta, säger Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi vid Uppsala Universitet, till SvD.

Han menar att frågan är mer komplex än att en viss grupp på bostadsmarknaden som bott länge i sitt hus faktiskt måste betala skatt på sin vinst. Han konstaterar att det är lätt att reagera på en skatt eftersom den blir så synlig när den väl ska betalas, men att reavinstbeskattningen inte nödvändigtvis är det viktigaste skälet till att en flytt uteblir. Boendekostnader är en annan viktig faktor.

 Läs hela artikel på SVD