SABO visar vägen
SABO har genom satsningar på nytänkande inom upphandlingar  och det uppmärksammade Kombohuskonceptet utmanat den svenska bostadssektorn under 2000-talet första decennier. Och nu fortsätter Allmännyttan satsa på nytänkande och innovation.


Petter Jurdell, Chef för Fastighetsutveckling på SABO inledningstalar på Bostadsforums temaspår om I
ndustriellt Bostadsbyggande