Diverse ogenomtänkta beslut har i praktiken knäckt efterfrågan på nya bostäder skriver Lennart Weiss i en krönika i Fastighetstidningen.

En yrvaken bransch söker nya finansieringar på en skakig marknad. Den som för första gången sätter sin fot i ett bostadsbolag kan säkert undra om hen kommit fel och hamnat på en bank. I en bransch som mer än andra är oerhört beroende av finansiering är förstås pengar lika viktigt som betong och badkar.

Just nu är det (tyvärr) extra mycket fokus på finansiering inne i bolagens lednings- och styrelse­rum. Man får hoppas att det dryftas även hos bostads- och finansministern. För att kunna bygga de runt 600 000 bostäder som Boverket säger behövs till 2025 krävs enligt SCB:s beräkningar finansiering på cirka 1 900 miljarder kr. Det innebär 270 miljarder kr per år. Regeringens totala insatser omfattar 3,2 miljarder kr, det vill säga 1,3 procent av det årliga finansieringsbehovet.

 

 

Nu höjde regeringen stödet till det så kallade investeringsbidraget för byggande av hyresrätter. Justeringen innebär att stöd utgår vid en något högre hyresnivå, max 1550 kr per kvadratmeter och år i storstäderna. Förhoppningen är att intresset för investeringsbidraget ska öka, framförallt i de regioner där intresset för stödet hittills varit svalt. I Stockholmsområdet har tills nu stöd till endast cirka 700 lägenheter beviljats.

Men den delvis stimmiga debatten om investeringsstödet mellan regeringen och oppositionen skymmer det verkliga problemet. Utmaningen är de kraftiga kreditåtstramningar som skett smygande de senaste åren. I Veidekkes nya marknadsanalys redovisas 15 åtgärder som vidtagits sedan bolånetaket infördes hösten 2010. De tre senaste, amorteringstvånget i juni 2016, bankernas omfattande förändring av kreditgivningen våren 2017 i form av lägre skuldkvotstak och högre kalkylräntor samt det skärpta amorteringskravet den 1 mars i år har i praktiken knäckt bostadsefterfrågan. Nu skjuts nya projekt på framtiden. Följden blir kraftigt minskat byggande.

Läs hela krönikan i Fastighetstidningen