Kom och lyssna till Mattias Jonsgården Fastighetschef på Knivstabostäder och Lena Jansson Nordin förhandlare på Hyresgästföreningen som berättar om den nya modellen för renovering. 30 mars på Bostadsforums temaspår om renovering av bostäder.

CASE – Knivsta BoKvar Ny modell för social hållbarhet
Hur kan allmännyttiga bostadsbolag tillhandahålla bra bostäder, med rimlig hyra, samt bibehålla sitt bostadsbestånd? Vilka modeller till samverkan kan stärka ett långsiktigt.

Se hela programmet för Renoveringsdagen den 30 mars
Boka din plats här