Programarbetet för Bostadsforum 2018 pågår för fullt

Den 22-23 mars 2018 kommer 4:e upplagan av Bostadsforum att genomföras.
Vi kommer även den gång att vara på Clarion Hotell i Stockholm.


Bostadsforums konferensteman 2018 blir:

22 mars: Politik, konjunktur, digitalisering, trender och nytänk. (gemensamt spår)
23 mars: Temaspår 1: ABC-Staden 2.0, Framtidens stad, i samarbete med SKL
23 mars: Temaspår 2: Bostadsbyggande och projektutveckling
23 mars: Temaspår 3: Bostadsmarknaden, transaktioner, ekonomi, analys och värdering

Är ditt företag intresserade att medverka som partner eller utställare är ni välkomna att höra av er.
Maila: sales@bostadsforum.nu

Läs mer här