Storstäderna växer inte pga inflyttning från landsbygden, det beror på andra orsaker. Därför kan/bör man inte köpa boverkets prognoser rakt av som många projektutvecklare gjort (700 000 nya bostäder). Nu står man där med dyra nyproducerade lägenheter som ingen av den tänkta målgruppen köper. Den målgruppen är för liten och har inga planer på att flytta just nu. Minst risk blir det för det byggare som har egen exit, dvs pengar att köpa tillbaks eller egen förvaltning som hyresrätter.

Se inslaget från Boinstituts seminarium den 21 mars där Anna Breman från Swedbank berättar om faktorerna bakom städernas tillväxt (både små och stora)

Se inslaget från 3:11 in i programmet

SVT FOUM 22 mars